Högkänslig

 

högkänslig åsa vikman
321.- Högkänslighet med Åsa Vikman

Hur mycket påverkar vår personlighet hur vi upplever vårt klimakterium? Ett vanligt personlighetsdrag är högkänslighet. Hela 20-30% av alla kvinnor upplever sig ha HSP (high sensitivity personality). Att vara högkänslig innebär bland annat att man psykiskt reagerar starkt känslomässigt på både positiva och negativa saker. Men också att man fysiskt är mer känslig för vad som händer i kroppen.  Ofta mer smärtkänslig vilket kan leda till att upplevelsen av klimakteriet blir intensiv. Och att känslor som stress, oro och ångest, vilket ju är vanliga i klimakteriet, förstärks.

Högkänslighet kan vara en pusselbit varför man inte mår helt bra. Man är känslig för sin sensoriska omgivning. Man registrerar, funderar och tar in mycket av det som händer runt omkring. Man är extremt medveten om andra människors känslolägen.  Om någon är arg eller ledsen. Varför verkar min väninna ledsen? Är det jag som är orsaken? De som är högkänsliga har hög empati, är ofta intuitiva och analytiska och är emotionellt reaktiva.

Dessutom finns en risk att bli överstimulerad. Det är lätt i vårt samhälle idag eftersom vi konstant bombarderas med stimuli. Man skall vara flexibel. Kanske sitta i ett kontorslandskap där någonting alltid händer. Många av de som är överkänsliga känner därför en vilsenhet och mår inte bra.

Inom forskningen har man fastställt en korrelation mellan högkänslighet och magproblem. Många upplever också att de har fler problem med PMS och klimakteriet. Här finns ännu ingen forskning, bara individuella berättelser och upplevelser.  Men det är rimligt att tro att det finns en koppling. Är man högkänslig är man mer medveten om kroppen och påverkas mer av inre och yttre stimuli.

Många högkänsliga individer är introverta. Att vara introvert betyder att man laddar sitt batteri i stillhet och lugn och gärna själv medan en extrovert person laddar sitt batteri i gemenskap tillsammans med andra människor. Det viktigt att skilja detta från blyghet.

Christina Sundequist talar med Åsa Vikman, socionom och författare, som själv är högkänslig. Genom sin erfarenhet och passion för ämnet har hon mycket kunskap att dela. Åsa beskriver vad högkänslighet är och yttrar sig, hur hon förstod att hon var högkänslig, och hur det har påverkat henne. Och vilka slutsatser man kan dra för sitt dagliga liv.

I relationer och sociala sammanhang är förståelse och respekt för behovet av egen tid och rum viktigt, liksom att våga kommunicera sina behov till vänner och partners. Även på arbetsplatser är kunskapen om och förståelsen för högkänslighet avgörande, speciellt i miljöer som öppna kontorslandskap som kan vara särskilt utmanande för högkänsliga personer.

Med åldern kan högkänsligheten upplevas som intensifierad, även om forskningen på detta område fortfarande är begränsad. Vikten av att inte isolera sig och vikten av sociala kontakter för välmåendet understryks, likaså betydelsen av att vara snäll mot sig själv och justera de krav man ställer på sig själv.

Att förstå och acceptera sin högkänslighet är ett första steg mot ett mer balanserat liv där man kan ta tillvara på sina unika styrkor samtidigt som man lär sig att hantera de utmaningar som högkänsligheten kan medföra.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Åsa Vikmans bok   Handbok för högkänsligaav

Åsa Vikman finns på Instagram under @orkidebarnsverige


Testa var du ligger på HSP-skalan

Läs mer om Elaine Aron som nämns i avsnittet och om hennes bok.

För mer kunskap på svenska kika på boken – Drunkna inte i dina känslor. En överlevnadsbok för sensitivt begåvade

Andra avsnitt som kan vara spännande i detta sammanhang är avsnitt 286, Introvert och extrovert med Åsa Nyvall.

Avsnitten 217 Känslig mage och IBS och 280 Koppling hjärna tarm med Sofia Antonsson kopplar ihop mage/tarm med måendet.

I avsnitten 244 Självstark och avsnitt 251 Självkänsla talar Camilla Hasselvret om självkänsla som på olika sätt kan ge dig fler insikter.