Självstark i klimakteriet

självstark camilla hasselvret

244.- Självstark med Camilla Hasselvret

Vad är det att vara självstark i klimakteriet och hur återfår man ett förlorat självförtroende?

Egna starka upplevelser skapar ofta en önskan om att hjälpa andra och dela med sig. Ett utmanande klimakterium ligger till grunden för Camilla Hasselvrets idéer och tankar kring hur man kan bli starkare i sig själv och tron på att man klarar av utmaningar. Att återfå ett självförtroende som ofta bryts ner under klimakteriet.

Till en början förstod Camilla inte vad som hänt.  Var hon på väg att bli psykiskt sjuk? Var hon på väg att gå in i väggen? Hon fick kognitiva besvär och hade svårt att minnas. Hon kunde ha svårt att förstå och minnas ett enkelt mail på tre rader. Hon fick ont i magen inför varje arbetsdag eftersom hon tvivlade på att hon skulle klara av sina uppgifter. Självförtroendet var helt borta.

Hennes personlighet förändrades. Det var till och med svårt att gå ut med hunden. Hon kunde träffa någon som hon måste prata med.

Idag är kvinnor mitt i livet överrepresenterad för utmattningsdiagnoser. Ändringar i hormonbalansen gör oss överkänsliga för stress. De flesta läkare skulle säkert klassa Camillas problem som utmattningssyndrom vilket hon själv också trodde.  Men det var inte utmattning. Det var klimakteriet.

Hon sökte sig till vården men blev inte hjälpt. Hon beslöt att ta tag i problemen själv.

För henne blev det en förändring i vad hon åt lösningen. Efter att ha gått över till en lågkalori paleokost kom förbättringarna redan efter en vecka! De viktigaste ändringarna hon anser att hon gjorde var kosten och sedan  att reducera sin stress och att bli mer aktiv i sin träning.

Hon fick tillbaka sin energi och glädje och så småningom klarnade också huvudet och värken i kroppen försvann.

Idag arbetar hon som coach och terapeut och hjälper kvinnor med klimakterieproblem. Både individuellt och i grupp. Här är hypnos ett av verktygen.

Klimakteriebesvär är både fysiska och psykiska. Sviktande självförtroende kan vara förödande. Här kan hypnos vara ett effektivt hjälpmedel. I Camillas 8-veckorsprogram är just arbete med självförtroendet, vid sidan om kost, träning och stresshantering, viktigt.

Självförtroendet är kopplat till vad vi gör och presterar. Ett ökat självförtroende  betyder otroligt mycket för måendet. Vi kvinnor går omkring och är ofta kritiska till oss själva. Det vi säger till oss själva och den kritik vi ger oss själva skulle vi antagligen inte ge någon annan. Men vi dissar vårt eget självförtroende.

I avsnittet får vi veta hur du kan ta hjälp av olika bitar för personlig utveckling, skapa förståelse, minska dina klimakteriebesvär och tysta den inre kritikern.

Camilla berättar också om hypnos som ett sätt att komma åt det undermedvetna och bygga upp självkänslan.

Ett avsnitt som motiverar till att lära känna sig själv och vilka symptom du känner att du behöver arbeta med för att komma vidare.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Är du nyfiken på att läsa mer om hypnos och individuell coaching?

I avsnittet nämns Camillas Facebookgrupp Klimakteriets Verktygslåda