Länkar

Länkar till artiklar och hemsidor med ämnen som behandlas i Klimakteriepoddens avsnitt

Aktuella råd för menopausal Hormonbehandling SFOG(Svensk förening för Obstretrik och Gynekologi)
linköpings universitetStudie om hur styrketräningkan hjälpa mot klimakterie-besvär
BröstcancerförbundetBröstcancerförbundets
hemsida

tätOm bäckenbotten-träning och
en app för träningen
North American Menopause societyNorth American Menopause Society:
om alternativa,
naturliga hjälpmedel mot klimakterie-
besvär
International menopause society
Intressanta studier och rekommendationer från International Menopause Society


Senaste forskningsrönen på djupet, US National Library of Medicine
Region stockholmRegion Stockholm, Kloka Listan: hur hormonbehandling skall administreras
Socialstyrelsens kartläggning visar att läkemedelsförskrivningen vid klimakteriet varierar stort över landet. Läs rapporten