Länkar

Länkar till artiklar och hemsidor med ämnen som behandlas i Klimakteriepoddens avsnitt

SocstyrelsenSocialstyrelsens Kartläggning av
vård och behandling vid klimakteriebesvär
ur perspektivet jämlik vård
Gbg UnivAvhandling Göteborgs Universitet av
Lena Rindner:
Ökad kunskap och individuellt stöd från
primärvården kan minska besvär hos kvinnor
under klimakteriet.


nullLista på fysioterapeuter
som kan ge hjälp och stöd
Åsa har intervjuats i det digitala webmagasinet Podzine
Åsa har intervjuats i PLC-podden. Lyssna på intervjun.

Titta på intervjun på Youtube
Aktuella råd för menopausal Hormonbehandling
SFOG(Svensk förening för Obstretrik och Gynekologi)

linköpings universitetStudie om hur styrketräningkan hjälpa
mot klimakterie-besvär
BröstcancerförbundetBröstcancerförbundets
hemsida

tätOm bäckenbotten-träning och
en app för träningen
North American Menopause societyNorth American Menopause Society:
om alternativa,
naturliga hjälpmedel mot klimakterie-
besvär
International menopause society
Intressanta studier och rekommendationer
från International Menopause Society


Senaste forskningsrönen på djupet,
US National Library of Medicine
Region stockholmRegion Stockholm, Kloka Listan: hur hormon-
behandling skall administreras
Socialstyrelsens kartläggning visar att
läkemedelsförskrivningen vid klimakteriet
varierar stort över landet. Läs rapporten