Klimakteribesvär och vård i Sverige

socialstyrelsen klimakteriebesvär
129.- Klimakterievård med Socialstyrelsen

En svensk studie visar att 70% av alla kvinnor mellan 47 och 56 år har klimakteriebesvär i form av svettningar och vallningar. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen med hjälp av läkemedels- och patientregistret kartlagt i vilken utsträckning kvinnor som är 45 – 60 år söker vård och tar läkemedel för sina besvär och hur det skiljer sig i landet. Man har också kunnat undersöka om man samtidigt tar andra läkemedel för andra sjukdomstillstånd. Utgångspunkten för arbetet är God vård och omsorg som rymmer perspektiven säker, individanpassad, kunskapsbaserad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Här bjuds du en spännande insikt i vad man kommit fram till och hur man arbetar på nationell nivå när Åsa Melin träffar projektledare Christina Strååt och statistiker Gölin Frank på Socialstyrelsen. Regeringen har glädjande nog gett Socialstyrelsen i uppdrag att gå vidare och titta djupare på hur vården arbetar med klimakteriebesvär samt bedöma behovet av åtgärder för att förbättra råd, stöd och behandling.

Lyssna på avsnittet

Läs hela Socialstyrelsen kartläggning och SFOGs riktlinjer

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att vidare studera hur primär- och specialistvården behandlar klimakteriebesvär

Angelica Lindén Hirzberg talar om WHI-studien

Professor Mats Hammar talar om Träning mot klimakteriebesvär och Träning och ökad livskvalitet

Klimakteriepodden är Sveriges största podcast inom kvinnohälsa med fokus på åren 45-60. Allt från personliga berättelser, bioidentiska hormoner till kost, sömn och alternativmedicin. Gå in på Avsnitt för att läsa om samtliga avsnitt eller Ämnen där du kan leta dig fram till det som intresserar just dig. Välkommen att lyssna!