Länkar

Länkar till artiklar och hemsidor med ämnen som behandlas i Klimakteriepoddens avsnitt

Aktuella råd för menopausal Hormonbehandling SFOG(Svensk förening för Obstretrik och Gynekologi)
linköpings universitetStudie om hur styrketräningkan hjälpa mot klimakterie-besvär
BröstcancerförbundetBröstcancerförbundets
hemsida

tätOm bäckenbotten-träning och
en app för träningen
North American Menopause societyNorth American Menopause Society:
om alternativa,
naturliga hjälpmedel mot klimakterie-
besvär
International menopause society
Intressanta studier och rekommendationer från International Menopause Society


Senaste forskningsrönen på djupet, US National Library of Medicine
Region stockholmRegion Stockholm, Kloka Listan: hur hormonbehandling skall administreras
Socialstyrelsens kartläggning visar att läkemedelsförskrivningen vid klimakteriet varierar stort över landet. Läs rapporten
Nu har Klimakteriepodden ett samarbete med Sérélys där du kan få två månaders gratis användning. Läs mer