Prestation och stress

 

prestation stress caroline nornelie
267.- Prestation och stress med Caroline Norbelie

I avsnittet talar stresscoachen och Prestationspoddens Caroline Norbelie om prestation och stress. När den positiva känslan av att ha mycket omkring oss blir till en negativ spiral med prestationsångest, självkritik, stress och sömnbrist som kan tippa över till utmattning, är det dags att göra en förändring.

Positiv stress är den kortvariga stressen vi känner när vi skall prestera något. En arbetsuppgift, en middag med vänner, ett föredrag. Sådan stress är en bra stress. När uppgiften är utförd försvinner stressen och vi får tid att återhämta oss.

Den långvariga stressen som gnager oss och inte har något slut blir däremot negativ och destruktiv. Orsakerna kan vara många; en dålig chef, en dålig ekonomi, dåliga relationer hemma osv. Detta är vårt stressystem inte konstruerat för.

Vi har höga prestationskrav och prestationsånger. Presterar man inte är man dålig. Är jag bra eller har jag gjort det här bra? Vi blandar ihop självkänsla och självuppskattning med hur vi upplever att vi presterar. Även om man gjort något bra ser man det inte själv. Det var inte tillräckligt bra. När man har prestationskrav är man ofta inne i att göra för mycket. Man är rädslostyrd och tar inga pauser.

Vi presterar ofta för andra och drivs av en inre kritiker som inte sätter gränser eller tillåter återhämtning. Det kan vara svårt att sätta gränser. Inte bara mot andra utan också mot sig själv. Vad skall jag ta på mig och vad skall jag säga nej till? På jobbet, men det gäller också familjen och barnen. Man spelar sin påtagna roll och tillgodoser andras värden och önskningar och inte sina egna. Sätt också dig själv i första rummet. Men det är svårt att bli en ”ny person” och att förstå sitt eget värde.

Varningstecknen är att man får problem med sömnen eller minnet. Man känner trötthet och kanske yrsel. Många av symptomen är de samma som vid klimakterieproblem.  Det kan var svårt att separera och identifiera vad som är vad. Man diagnostiseras för stressymptom men kan det (också) vara en fråga om hormonpåverkan?

Caroline, som driver Prestationspodden och arbetar som stresscoach, har lång erfarenhet av stress och hjälper dig att förbättra din situation både kortsiktigt och långsiktigt. Släpp taget om de höga prestationskraven och den inre kritiken och sätt dig själv i första rummet. För Caroline är det viktigt att vara autentisk. Att våga vara sig själv och inte vad man tror att andra vill att man skall vara.

Lyssna på avsnittet

Länkar:

Läs mer och kom i kontakt med Caroline Norbelie

Andra avsnitt som handlar om stress och självkänsla som du kan ha glädje av är:

Lyssna också på Camilla Hasselvret om självkänsla, självförtroende, självbild och självrespekt i avsnitt 251 Självkänsla  och om hur man får tillbaka ett förlorat självförtroende i avsnitt 244 Självstark .

I avsnitt 191 Hjärnspöken talar   David Waskuri om negativa tankar, rädslor och att vi handlar på ett sätt som går emot våra egentliga övertygelser.

I avsnitt 249 Känslofällor talar Siri Helle om hur man kan hantera sina känslor konstruktivt, se möjligheter i dem och vilka verktyg det finns för att handskas med känslofällor som oro, nedstämdhet och stress.