Klimakteriehjälpen på vårdcentralerna

Klimakterieutbildning för vården monika björn lena rindner

308.- Klimakterieutbildning för vården med Monika Björn & Lena Rindner

Klimakteriehjälpen på vårdcentralerna är mycket ojämn över landet. Att den vård du kan få påverkas av var du bor är inte acceptabelt.

Det är inte så att medicinsk kunskap saknas i primärvården. Däremot är klimakteriet som hel eller delorsak till olika problem något som ofta förbises.  Man ser inte att klimakterieproblem kan vara orsaken till att kvinnor söker sig till vården.

För att öka medvetenheten har allmänläkaren Lena Rindner, forskare och i basen också distriktssköterska, tillsammans med Monika Björn författare, idrottsvetare och klimakterieaktivist skapat ett utbildningsprogram riktat mot vårdsprofessionen. De har som mål att öka kunskapsnivån för att främja en geografiskt jämlik vård oavsett var man bor.

Vårdpersonal har minst 4.5 års medicinsk utbildning, så det är inte här vikten läggs. Det är att hjälpa till att skapa arbetssätt på vårdcentraler för att kunna hjälpa kvinnor som söker hjälp.

Programmet är riktat mot alla inom vårdprofessionen som kommer i kontakt med kvinnor mellan 45 och 60: läkare, barnmorskor, sjuksköterska, distriktssköterskor. Det skall öka medvetenhet i så många plan som möjligt inom vården.

Man kan tycka att en sådan endagarskurs borde vara överflödig, men det är den inte. Det finns ett behov. Den går att applicera direkt. Deltagarna får en struktur för sitt arbete. De får en handledning. De får en medvetenhet.

De som söker till kursen är ofta mer pålästa, men de får en modell för den praktiska uppstarten och implementeringen av arbetssättet på sin vårdcentral. De får också fördjupad kunskap om vanligaste symptomen som diffus muskelvärk, nedstämdhet, hjärndimma. Och råd om levnadsstil och friskvård. Och diskussioner om medicinering och hormonbehandling.

Lyssna på avsnittet

Länkar

I avsnitt 272 Lägesrapport & spaning hör du både Åsa Melin och Monika Björn ge en lägesrapport om klimakteriefrågan i stort. Avsnittet med nyutexaminerade gynekologer som Monika talar om är 199 Nya gynekologer med Hedvig Engberg och Golbarg Vesterlund. Monika delar mycket information och sprider information på @starkgenomklimakteriet.

I avsnitt 282 Klimakterievård med helhetssyn kan du höra mer om Lena Rindners upplägg kring klimakterievård. Du kan också läsa mer om hennes forskning och utbildningar hon leder .

Lyssna även på avsnitt 306 Bioidentiskt progesteron där Professor Angelica Lindén Hirschberg förklarar hur man från Svensk Förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) arbetar med kunskapshöjning och förklarar mer kring den oro man har kring hormonbehandling utanför vårdens kontroll.

Första sidan:

308.- Klimakteriehälsa med Monika Björn & Lena Rindner
Medicinsk kunskap saknas inte i primärvården. Däremot förbises ofta att klimakterieproblem kan vara orsaken till att kvinnor söker sig till vården. För att öka medvetenheten har allmänläkaren och distriktssköterska Lena Rindner och författaren, idrottsvetaren och klimakterieaktivisten Monika Björn skapat ett utbildningsprogram riktat mot vårdprofessionen: läkare, barnmorskor, sjuksköterska, distriktssköterskor. Ett arbetssätt för vårdcentraler.
Läs mer, hitta länkar och lyssna på avsnittet