Klimakterievård

klimakterievård lena rindner

282.- Klimakterievård med helhetssyn med Lena Rindner

Genom forskning har distriktssköterskan Lena Rindner skapat en modell för hur man i primärvården effektivt kan och bör behandla kvinnor i klimakteriet. Efter att hennes metod testats i Borås implementeras den nu i större skala.

Det är intressant att höra hur kvinnors behov varierar och hur effektivt man kan öka livskvaliteten genom individuellt anpassad vård med kunnig personal. Teamet består av läkare, psykolog och fysioterapeut där distriktssköterskan agerar spindel i nätet.

Man kan dra paralleller till barnavårdsmottagningar, ungdomsmottagningar och mödravårdsmottagningar som vi mer eller mindre tar för givet att de finns när vi behöver dem. Men var hittar vi kvinnor en klimakterievårdsmottagning? Varför är det så svårt med klimakteriet? Vad är det som inte lirar?

Man ser tydligt att kvinnor mår bättre genom samtal och ökad kunskap samtidigt som man får tillgång till medicinsk behandling om de önskar eller det behövs.

En viktig bit är att diskutera krav, familjesituation och trygga sociala relationer för att kvinnor ska kunna skapa balans i livet när man går igenom den här sårbara perioden.

Den vanligaste anledningen till att kvinnor söker vård för sina övergångsbesvär är psykiskt ohälsa, sömnproblem och urinläckage. Vi talar också om stress, depression och andra kognitiva besvär, sexuell hälsa, kroppslig smärta, tidigt klimakterium, IVF-behandlade kvinnor och hur alla bitar kan passa in i en individanpassad hälsoplan.

Man kan tycka att det som Lena varit med om att ta fram och som nu finns i bla Borås borde finnas över hela landet. Men det gör det verkligen inte. Det hon beskriver är vad alla kvinnor borde kunna kräva av sin vårdgivare. Så lyssna och ställ krav!

Lyssna till avsnittet

Länkar

Lena Rindner får du tag på via hennes hemsida och vill du höra mer om forskningen lyssna på avsnitt 194 Hälsovård i klimakteriet.

Läs gärna Lena Rindners forskningsartikel 

Socialstyrelsen talar om hur Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården

Vill du lära dig mer kan du lyssna på avsnitt 205 Bättre vård för klimakteriebesvär med Christina Strååt där Socialstyrelsen berättar vad man hör att kvinnor vill ha.

Lyssna till hur Partille Kommun skapat kunskap och en modell för att ta hand om sina anställda i klimakteriet i avsnitt 271 Klimakteriet på arbetet med Kristina Svensson och Marith Hesse