Kunskap om klimakteriet på jobbet

kunskap om klimakteriet på jobbet kristina svensson marith hesse

271.- Klimakteriet på arbetet med Kristina Svensson & Marith Hesse

Att det finns kunskap om klimakteriet på jobbet är viktigt. Både hos chefer och  medarbetare.

Upplysning, kunskapsspridande, acceptans och förståelse för klimakteriet måste ökas ute i samhället och på arbetsplatser. Det räcker inte med att vi kvinnor själva börjar förstå att klimakteriet har en stor påverkan på vårt fysiska och psykiska mående långt innan mensen slutar.

När det gäller att ta initiativ till det här arbetet så kan alla påverka, både i mindre sammanhang och i stora organisationer. Det har Kristina Svensson i Partille Kommun blivit ett levande exempel på.

När Kristina var 47 år trodde hon att hon var utbränd, dement. Hon förstod till slut själv att hon var i klimakteriet. När hon sedan fick östrogen försvann alla symptom. För henne var det helt klart att hennes klimakterium inte bara påverkade hennes mående utan också hennes arbetsinsats. Hon började bearbeta kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse. Marith insåg hur viktigt detta var för alla kvinnliga medarbetare i kommunen och därmed för kommunen. Mår personalen bra mår kommunen bra!

Partille Kommun har drygt 3 000 medarbetare. I avsnittet får du höra hur man gått till väga och hur utmaningarna kan se ut när man skall skapa en kunskapsbaserad upplysningskampanj på en stor arbetsplats. Alla kommunens chefer fick utbildning och kunskap om klimakteriet. Alla kvinnliga medarbetare mellan 40 och 60 år erbjuds utbildning om klimakteriet och möjlighet till uppföljande individuell vård. Genom ökad kunskap och öppenhet kring klimakteriet, hoppas man kunna få behålla arbetsföra, friska och förstådda kvinnor.

Alla var positiva. Där cheferna var positivt intresserade var kvinnorna positivt entusiastiska! Att inse att man inte var ensam med sina problem: ”Alla som känner sig stela på morgonen reser sig upp”. Hälften av kvinnorna i salen stod upp. ”Alla ni som någon gång har problem med inkontinens reser sig upp”. Hälften av kvinnorna i salen stod upp. Jag är inte ensam!

En effekt är att det nu pratas om klimakteriet på varje arbetsplats i kommunen och att alla chefer idag vet vad klimakteriet innebär och vilka konsekvenser det kan få för de kvinnliga medarbetarna.

Negativt är att företagshälsovården har litet resurser och litet intresse att stötta i arbetet. Förhoppningsvis kommer detta att bli bättre.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Missa inte Partille kommuns hemsida!

I avsnitt 194 Hälsovård i klimakteriet hör du distriktsskörterskan Lena Rindner som arbetar med utbildningsdelen i Partille Kommun.

Monika Björn hör du i avsnitt 165 Klimakterieklimat tillsammans med Åsa Melin och i avsnitt 193 Stark 50+, i avsnitt 65 Hur bra kan man må samt som Coachen Tipsar i avsnitt 216 Träning, i avsnitt 220 Återhämtning och i avsnitt 224 Smärta och ledvärk.