Klimakteriebesvär – Stark 50+

stark 50+ monika björn

193.- Stark 50+ med Monika Björn

Att klimakteriebesvär påverkas av val av livsstil är klart. Men att vara stark är mycket mer än att lyfta tunga vikter på gymmet. Det handlar om hela du, på alla plan. Vill du vara stark och hålla dig smärtfri, vital och frisk långt in i livet så är det verkligen inte läge att låta klimakteriets symptom lägga krokben för dig.

Monika Björn, klimakterieaktivist med basen i träning och friskvård, har i över 4 år varit tongivande i arbetet med att synliggöra och upplysa om klimakteriet . Nu har hon själv passerat 50 och har ytterligare fördjupat sig i ämnen och frågeställningar som berör alla oss kvinnor. Allt från vilka fällor vi ska försöka undvika till, vilka lösningar som finns tillgängliga.

En av stötestenarna är bristen på professionellt stöd och hjälp när det gäller hormonbehandling. Monika har själv svängt från att vara motståndare till positiv förespråkare efter att ha tagit del av uppdaterad kunskap och forskning.

Mindre än 10 % av Sveriges kvinnor väljer att ta hormonbehandling. Alltså många väljer att leva med klimakteriesymptom och klimakteriebesvär. Akuta symptom, som vallningar och svettningar kommer att minska eller försvinna. Andra som exempelvis torra slemhinnor kommer man att fortsätta att leva med också efter klimakteriet. Här hjälper hormonersättning. Men det är ett personligt val och därför viktigt att vara påläst för att kunna göra detta.

Idag är det alltför ofta svårt att få hjälp. Om inte läkare och gynekologer vi möter själva varit intresserade och aktiva i att uppdatera sina kunskaper enligt SFOG:s riktlinjer, blir deras kunskapsnivån för låg. Det finns idag inga krav på att läkare skall vara uppdaterade.   och det finns klara brister i vad som lärs ut i grundutbildningen om de senaste forskningsresultaten

Vi talar också om känslor kring mat, varför hård träning och bantning är den sämsta viktminskningsmetoden kring menopaus och hur vi kan hjälpa varandra och skapa förändring.

Länkar

Lyssna på avsnittet

Läs mer om Monika Björns nya bok Stark 50+

Vill du lyssna mer på Monika så gå till avsnitt 42, avsnitt 65, avsnitt 93, avsnitt 134 och avsnitt 165.

Vill du skriva under uppropet för bättre vård i klimakteriet som I avsnittet talar Monika om Uppropet för bättre vård i klimakteriet. Kanske vill du skriva på?