Lägesbeskrivning för klimakteriearbetet

lägesbeskrivning för klimakteriearbetet monika björn
272.- Lägesrapport & spaning med Monika Björn

En lägesbeskrivning för klimakteriearbetet. Hur står det till med klimakteriet? Var står vi och vart är vi på väg? Träningsprofilen och klimakterieengagerade Monika Björn och Klimakteriepoddens Åsa Melin har på olika sätt varit engagerade i att lyfta klimakteriet under de senaste 6 åren. I det här avsnittet hör du dem öppet och personligt resonera och diskutera kring egna erfarenheter, framsteg, funderingar och frustration när det gäller klimakteriets position hos oss kvinnor och i samhället.

Hur går det egentligen med kunskap och medvetenhet på arbetsplatser, i vården och hos kvinnor själva?

Sömnen, stresshanteringen, kosten är viktiga pusselbitar i arbetet mot klimakterieproblemproblem men här kan vi kvinnor bestämma själva. När det gäller hormoner är det inte så. Här är det din läkare/gynekolog som måste vara påläst och ge dig en valmöjlighet. Tyvärr finns inte alltid den kunskapen i vården. Hormonbehandling passar inte alla. Men idag är det bara 6 % av alla kvinnor som använder hormoner och fler skulle med stor sannolikhet kunna bli hjälpta.

Insikten inom företag och offentlig verksamhet att klimakterieproblem båda är en hälsofråga för de individuella medarbetarna men också en effektivitetsfråga för organisationerna börjar komma mer och mer.

Kvinnor mellan 40 och 60 år är överrepresneterade vad gäller sjukskrivningar. Vi har altså facit som visar att kvinnor i klimakterieåldern är överrepresentativa. Samhället och vården måste ta sitt ansvar för att ta tag i detta. Hur kan jag som arbetsgivare stötta dessa kvinnor? Att höja kunskapen hos chefer och medarbetare är en början. Dessutom lämnar intresset och kunskapen hos företagshälsovården mycket att önska. Men  företagshälsovården börjar nu låååångsamt att vakna till liv när företagen börjar ställa krav på detta. Är inte detta också en jämställdhetsfråga?

Monika och Åsa talar också om anledningen till att vi har brist på östrogenläkemedel, den nya generation klimakteriekvinnor, det kommersiella värdet och så får vi en framåtblick.

Två kvinnor med åsikter och olika utgångspunkter som inte är överens om allt men har en gemensam agenda i att öka kunskapen och medvetandet kring klimakteriet och kvinnors hälsa. Och nej, de är inte nöjda med denna lägesbeskrivning för klimakteriearbetet. Men situationen är bättre än för 6 år sedan.

Ett extra långt avsnitt som publiceras på Internationella kvinnodagen 2023.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Läs mer om Monika Björn och om hennes kurser och certifiering, Stark genom klimakteriet .

Andra avsnitt som Monika varit med i är  165 Klimakterieklimatet när hon tillsammans med Åsa Melin gjorde en spaning i början av 2021. Dessutom finns avsnitten: 193 Stark 50+, avsnitt 134 Anpassa träningen, avsnitt 93 Klimakteriet nya utmaningar och avsnitt 42 Stark genom klimakteriet

Och lite kortare avsnitt under rubriken Cochen tipsar finns Monika med i avsnitt 216 Träning, avsnitt 220 Återhämtning och avsnitt 224 Smärta & ledvärk.