Bioidentiskt progesteron mot klimakteriebesvär

bioidentiskt progesteron mot klimakteriebesvär angelica linden hirschberg

306.- Bioidentiskt progesteron med Angelica Lindén Hirschberg

Hur ser forskningen idag på bioidentiskt progesteron mot klimakteriebesvär?

Ledande läkare inom Svenska Föreningen för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)  har tagit upp användningen av bioidentiskt progesteron i tidskriften ”Läkartidningen”. Man ifrågasätter inte användningen av bioidentiskt progesteron i kombination med östrogen för att behandla klimakterieproblem. Men är kritiska till att enbart använda bioidentiskt progesteron till olika symptom som humörförändringar, oregelbunden  mens,  pms-besvär, klimakteriebesvär.

Angelica Lindén Hirschberg är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet och är en av de ledande inom i Sverige inom området. Angelica betonar att SFOG:s varning inte handlar om bioidentiskt progesteron i sig. Tvärtom pågår en studie för att se om kombinationen bioidentiskt progesteron – östrogen kan överträffa dagens standardbehandlingar. Artikeln avser den varierande och icke vetenskapligt grundade användningen av hormonet. Medicinsk behandling skall bygga på erfarenhet och vetenskaplig grund. Det vi ser idag är att en del behandlingar  inte gör det.

Kanske är det en attitydfråga. Ibland  glider man  vad gäller vilka symptom man använder bioidentiskt progesteron  mot, men och också vilka regimer man ordinerar. Och vilka preparat . Glider man för långt kan det spåra ut helt och hållet.

Det finns också de som tar bioidentiskt progesteron efter behov och litet som de tycker. Är det farligt? Vi vet inte men vi stöter på mer komplikationer idag än vad vi gjort tidigare. Som bla blödningsproblem och cellförändringar i livmodern, vilket kan komma att kräva kirurgiska ingrepp

Vi måste använda de preparat vi har evidens för. Bioidentiskt progesteron är idag inte förstahandsmedel för alla symptom i förklimakteriet eller iklimakteriet. Det kan finnas annan behandling som är vetenskaplig belagd och bör användas i första hand.

Pga skräcken för hormoner som kom 2002 finns det en hel generation kvinnor som inte fått den hjälp de skulle kunna ha fått. Men det finns också en hel generation inom vården som saknar kunskap. Ett stort utbildningsbehov. Det är inte alltid så helt enkelt. Hormoner är inte svart och vitt. Det går inte att göra en kokbok som passar alla. Vi är olika.

Men okunskapen inom vården och – restnotering av läkemedel inte att glömma – blir litet av ett öppet mål för att kvinnor ska ta saken i egna händer. Allting är en googling bort. Eller så talar man med sina väninnor. Man börjar byta preparat och åsikter. Och man köper utomlands där preparaten kan köpas över disk. Resultatet är inte bra. Hormoner är något potent och inget att själv experimentera med.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Debattartikel i Läkartidningen ”Bioidentiskt progesteron förskrivs på ovetenskapliga grunder

Angelica Lindén Hirschberg är i professor i obstetrik och gynekologi på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och överläkare med medicinskt ansvar för gynekologisk endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Hon är dessutom president för EMAS, European Menopause and Andropaus Society. https://emas-online.org/ Som verkar för forskning och utbildning inom bland annat kvinnors hälsa kring klimakteriet för att den ska vara uppdaterad och jämlik i Europa.

Angelica har varit med i många avsnitt:
01 Kvinnlig fysiologi
04 Hormoner och 04B Whi-studien
28 Tidigt klimakterium
200 hur står det till