Hormonskepsis och klimakteriebesvär

hormonskepsis och klimakteriebesvär angelica linden hirschberg

200.- Hur står det till med Angelica Lindén Hirschberg

Hormonskepsis och klimakteriebesvär? Vi firar avsnitt 200 genom att bjuda tillbaka Professor Angelica Lindén Hirschberg som var den första gästen. Angelica är en av Sveriges kunnigaste specialister inom gynekologi, hon arbetar outtröttligt med hormoner på alla plan Hon träffar patienter, leder forskning, utarbetar behandlingsmetoder, utbildar och syns ofta i mediala sammanhang.

Hur står det till med klimakteriet? Könshormoner är ett laddat ämne. Det finns en allmän hormonskepsis och en idag överdriven rädsla för hormoner i samhället. Därför kan det svänga ordentligt om det kommer något negativt i massmedia. Detta trots att 500 000 svenskar tar sköldkörtelhormoner och många kvinnor hormonpotenta p-piller under många år.

Vid en tidsbegränsad behandling och om man är frisk överstiger nyttan av en kontrollerad hormonbehandling riskerna . Östrogen kan också vara positivt mot demens, hjärt/kärlsjukdom och diabetes. Speciellt om man kommer in i klimakteriet tidigt. En del börjar få besvär innan 45 eller tidigare och då kan en hormonbehandling vara viktig. Och kan underlätta det  dagliga livet. Hormonskepsis och klimakteriebesvär går ofta hand i hand.

Vården ser mycket olika ut i Sverige. I storstäderna finns många gynekologer. Det blir då naturligt att gynekologen blir första vårdkontakt. På andra ställen i landet blir det allmänläkarna.

Kunskapsnivån varierar också mycket. En del allmänläkare är mycket kunniga. Andra har mer begränsade erfarenheter. Risken finns att klimakteriebesvären då tolkas som tecken på något annat. Vad gäller hormoner, har den yngre generationen gynekologer inte haft så mycket erfarenhet. Hur sjukvården är organiserad påverkar mycket vilken vård vi får!

Vi talar om hur man ser på klimakteriet idag och hur det har förändrats de senaste åren, vilken forskning som styr riktlinjer och behandlingsrekommendationer. Hur och när ska man ta sina klimakteriebesvär på allvar och när ska man sätta in behandling och för vad?

Vi talar om sömnbesvär, demens, oro och strikta riktlinjer. Och så talar vi slutligen om det vi alla redan vet…

Lyssna på avsnittet

Länkar

Vill du delta i studien vi talar om i avsnittet så kan du läsa mer på Klimakteriepoddens Facebooksida

Avsnitt 4 b avhandlar WHI studien som påverkade viljan att använda hormonbehandling. Till stor del misstolkad av massmedia.

SFOG Råd och bakgrundsdokument är kanske det viktigaste dokumentet vad gäller klimakterievården