Avsnitt 28


28. – Tidigt klimakterium, ny forskning och bröstcancer med Angelica Lindén Hirschberg

Varför är det så viktigt att fånga upp kvinnor som kommer i klimakteriet före 40 år? Ofta misstolkas symptom som stressrelaterade. Med hjälp av en enkel hormonutredning går det att fastställa om det rör sig om tidigt klimakterium och då är det mycket viktigt att få ersättning för hormonbristen och undersöka om det finns andra underliggande sjukdomar. Hur påverkas risken för bröstcancer av hormonbehandling? Angelica talar om nya direktiv som kommit som resultat av stora medicinska studier i bl a. USA. Så får vi veta att det finns nya rekommendationer och undersökningar på gång när det gäller syntetiska visavi naturliga hormoner och progesteron.

Stockholms Läns Landstings riktlinjer för östrogenbehandling av klimakteriebesvär

Lyssna till avsnittet

Tillbaka