ADHD och klimakteriet

ADHD och klimakteriet lotta borg skoglund

228.- Har du rätt diagnos med Lotta Borg Skoglund

Besvär av ADHD och klimakteriet kan vara förvillande lika. Hur vet du vad som är vad – kvinnors och mäns ADHD- symptom är olika – och vilka är konsekvenserna om din diagnos är fel?

I samband med klimakteriet upplever många kvinnor nedstämdhet, hjärndimma, sömnproblem och depression. Liknande symptom finns för ADHD. Eftersom det finns studier som visar på att kvinnor upplever mindre ADHD symptom i faser med högt östrogen, kan lägre östrogennivåer i samband med klimakteriet ytterligare försämra hur man mår. Det är viktigt med rätt diagnos.

Vad blir då effekten av ett utplanat östrogen i samband med klimakteriet och hur möter man det? Hur hjälper en diagnos de kvinnor som har ADHD och klimakteriet med jobbiga klimakteriebesvär och vad händer om diagnosen tvärtom ”döljs” av just svåra klimakteriesymptom?

Sett till symptomen skiljer sig kvinnor och män åt och den forskning som finns idag är baserad på män. Flickor och kvinnor kan också lida av hyperaktivitet men den tar sig uttryck på ett annat sätt. Som vi inte är vana att se på som ett ADHD beteende. Flickor och kvinnors hyperaktivitet är ofta en mer inre form av rastlöshet. Det kan vara hyperaktivitet i tankar eller känslor. Impulsiviteten är ofta verbal. Man talar snabbt, man avbryter.

Flickor/kvinnor är grupper som historiskt är underrepresenterade som diagnostiserade med ADHD. Delvis beror det antagligen på att ”mallen” alltså är satt efter män, men också eftersom många av symptomen är förvillande lika det som kvinnor upplever när de börjar komma in i klimakteriet: sömnsvårigheter, humörsvängningar, ökad känslighet i sinnesintryck osv. Så vad är klimakteriet och vad är ADHD? Det finns många skärningspunkter mellanöstrogen, ADHD och psykisk ohälsa. Tyvärr är forskningsläget om skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga och ADHD och hormoner/östrogen inte starkt.

Christina Sundequist intervjuar Lotta Borg Skoglund där ADHD och klimakteriet, kvinnors hormonella faser, klimakteriet och samsjuklighet diskuteras. Lotta Borg Skoglund är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri samt docent vid Uppsala universitet. Hon är grundare till Smart Psykiatri samt författare.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Lyssna också gärna på avsnitt 85 Hjärnans påverkan med Bitten Jonsson, avsnitt 138 Hjärnsmart med Gabriella Ringvall, avsnitt 178 Depression och nedstämdhet med Ella Hallberg, avsnitt 179 Hormoner och depressioner med Ella Hallberg och avsnitt 105 Migrän och hormonintolerans med  Torbjörn Bäckström.

Lotta Borg Skoglunds bok ADHD Från duktig flicka till utbränd kvinna

Intressant läsning om kopplingen mellan östrogen och ADHD

Lotta intervjuas om varför det kan vara  lätt att missa flickor med bla. ADHD