Klimakterierådgivning i vården man borde kunna kräva

klimakterierådgivning i vården pernilla ny
275.- Klimakteriekurs med Pernilla Ny

Vilken  klimakterierådgivning i vården borde alla vi Sveriges kvinnor ha tillgång till oavsett var vi bor?
I en perfekt värld så skulle vi kvinnor känna oss trygga med att oavsett hur och var vi söker hjälp skulle vi få korrekt och kompetent vård. Men, tyvärr, är inte vår värld perfekt. Det finns ett stort behov av större kunskap och utbildning om klimakteriet i vården.

Avsnittets gäst; Pernilla Ny, är barnmorska, forskare och ansvarar för Sveriges enda högskolekurs för vårdpersonal med fokus på kvinnors hälsa i klimakteriet. Det är en 7.5 poängs kurs genom Lunds Universitet. Läkare, barnmorskor, tandläkare, sjukgymnaster från hela landet söker sig och går igenom kursen och blir ackrediterade. När Pernilla beskriver vad som lärs ut och diskuteras blir det samtidigt en karta på vad vi borde kunna begära av vår lokala vård oavsett var vi bor och vilken region vi tillhör. Men så är verkligheten inte.

Pernilla använder starka ord som att det är en mänsklig rättighet att få kvalificerad hjälp ur ett hållbarhetsperspektiv och hur frustrerande det kan vara när resurser inte räcker till och utrymme inte ges för att erbjuda kvinnor kvalificerad rådgivning överallt.

Genom att gå kursen, bli ackrediterad och skaffa ett närverk över hela landet, samlar man på sig mycket kunskap. Dessutom har man sina egna erfarenheter. Men sedan ser det mycket olika ut i det lokala hur all denna kunskap kan användas.

Regionerna har olika system, rutiner och organisationer som kan försvåra. Den hjälp och det stöd du får exempelvis i Lund finns definitivt inte överallt i landet. Men du borde kunna kräva det.

Hur mycket allmän information om klimakteriet än sprids så kommer vi tillbaka till hur viktigt det är att få tillgång till individuell rådgivning och hjälp utefter våra egna förutsättningar. Vi vill kunna diskutera våra egna problem, våra egna frågor, våra egna undringar. Vi behöver kunna vända oss till en lokal vård som både har kunskap och organisation som kan hjälpa och stötta just mig.

När Pernilla beskriver hur hon ser på klimakterierådgivning i vården kommer hon tillbaka till vad hon nästan alltid får höra som sista ord från de kvinnor hon hjälper: ”Det är så himla skönt att prata med någon som förstår och kan”. Alla borde kunna säga detta.

Lyssna på avsnittet

Länkar

I  Lunds Universitets kursplan för ”Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa” kan du se målen, innehållet och de förkunskapskrav man kräver. Och vad du borde kunna kräva av den klimakterievård du får.

Ladda ner formuläret Menopaus rating scale och se hur du själv skulle svara.

Riktlinjer för menopausal behandling som Läkemedelsverket och Svensk förening för gynekologi står bakom finns bland våra länkar

Avsnitt som handlar om träning och hur det kan hjälpa mot klimakteriebesvär är bland annat: Avsnitt 5 Träning mot klimakteriebesvär med Professor Mats Hammar, Avsnitt 110 Träning och ökad livskvalitet också med Mats Hammar och avsnitt 134 Anpassa träningen med Monika Björn