Provtagning av hormoner

 

Provtagning av hormonaer panos tsiartas

337.- Provtagning av hormoner med Panos Tsiartas

Visst hade det varit fantastiskt om det gick att ta ett blodprov och sedan få receptet på exakt vad man behöver för att undvika sina klimakteriesymptom? Men provtagning av hormoner är komplicerat.

I läroböckerna talar man mest om klimakterieproblem som vallningar, svettningar sömnsvårigheter osv.  Men kvinnor tar ofta fram andra problem som ont i kroppen, nedsatt sexlust, hjärndimma, humörsvängningar när de beskriver sina symptom.

Blodprov fungerar bra för att fastställa många sjukdomar. Men inte för att fastställa om en kvinna är perimenopausal. Man baserar sig istället på den individuella bilden för varje kvinna. Blodprover är mindre användbara.

Vid blodprov kan man hitta nivåer som ligger inom referensområdena. Ändå kan man ha problem och symptom. Har kvinnan symptom stödjer man sig därför istället på hur hon mår och vilka problem hon har.

För kvinnor runt 45 år kan det vara en metod att testa hormonbehandling under en period och se om symptomen då minskas. Har hon fått en tydlig förbättring var symptomen kopplade till en hormonbrist.

Så diagnosen baseras på,
1. Symptonbilden
2. Blodprover för att bekräfta diagnosen
3. Ultraljud som stöd för att undersöka äggstockarna men inte för att
bestämma om kvinnan är i menopaus eller perimenopaus

Under utbildningen talades aldrig om östrogendominans eller progesterondominans. Det var något som har kommit senare.  I en ”normal” menstruationscykel har vi en östrogendominans i första stadiet. Efter ägglossningen är det sedan progesteronet som dominerar. Alltså hur skall vi förhålla oss till dominansteorin?

Troligen är den enkla förklaringen att det första hormonet som börjar svikta när vi kommer in i perimenopaus är progesteronet vilket då ger en östrogendominans.

Symptomen då? Tänk så här; symptomen och problemen beror mer på en brist på progesteron än för mycket östrogen. Det bör behandlingsformen ta hänsyn till.

När man sedan kommer litet längre i klimakteriet faller östrogenhalten. En brist på ett hormon skall ses i relation till ett annat hormon. Olika faser ger olika symptom och behöver olika behandlingar. Dessutom är vi alla olika och svarar på olika sätt på hormoner. Hur vi lever spelar också roll där även ditt BMI kan vara en parameter.

Förutom östrogen och progesteron finns bla testosteron. Om kvinnan har en väl fungerande östrogenbehandling men har en nedsatt sexlust kan en testosteronbehandling vara en lösning. I detta fall kan man ta ett blodprov för att se att progesteronnivåerna inte är för höga. Ett sätt att undvika biverkningar som acne och röstförändringar innan man sätter in en testosteronbehandling. Och uppföljning är mycket viktig.

I de flesta fall får man en bättre sexlust efter några månader men kanske inte till 100 %. Dessutom ofta bättre energi och muskelmassa. Men free-basea inte. Testosteron tillskott är inte så väl utforskat.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Forskning om hur IVF påverkar klimakteriet i artiklarna
Impact of IVF on the Timing and Symptoms of Menopause
och,
Impact of gonadotrophin … on ovarian ageing and menopause

Womnis självskattningstest som baseras på Menopause rating scale för klimakteriet

I avsnitt 24 Svårigheten med provtagning resonerar Åsa Melin med gynekolog Sven Eric Olsson om sina egna erfarenheter av provtagning. Lyssna gärna också på  avsnitt 193 Stark 50+ med Monika Björn