Klimakteriesmart

Klimakteriesmart Tina Westberg
72.- Klimakteriesmart med Tina Westberg

Vad innebär det att vara klimakteriesmart och vad krävs för att man ska klara sitt klimakterium så smärtfritt som möjligt? Tina Westberg bytte helt karriär som 50-åring och utbildade sig till personlig tränare och kostrådgivare. Siktet var inställt på jämnåriga och äldre kvinnors hälsa för att göra skillnad. På vägen gick det upp för Tina att hon var mitt i klimakteriet själv och där startade hennes idé om att hålla kurser för att skapa klimakteriesmarta kvinnor. Hör hur Tina jobbar med motivation för långsiktig fysisk hälsa, bra och tillräckligt med kost och genom samtal stöttar med kunskap och förståelse. Tina ger också råd baserat på hur hon håller sina egna klimakteriebesvär i schack och berättar hur viktigt det är med samtalspartners och att hålla en positiv att ityd. Vi får också veta vad som oftast bekymrar de kvinnor Tina möter.

Kika in på Tinas hemsida och få möjlighet att ta del av hennes tips

Tina tar hjälp av Yvonne Ahlgren, barnmorska på Gotland, när det kommer upp klimakteriefrågor hon inte har kunskap om. Se en intervju mellan Tina och Yvonne.

Lyssna på avsnittet

Tillbaka