Bröstcancer och hormonbehandling i klimakteriet

Avsnitt 40.- Bröstcancer; riskfaktorer och förebyggande
med Per Hall

Bröstcancer och hormonbehandling i klimakteriet har varit ett omdiskuterat ämne. Professor Per Hall är överläkare på onkologkliniken på Södersjukhuset i Stockholm och är ansvarig för världens största mammografimottagning. Åsa Melin tar reda på vilka livsstilsfaktorer som påverkar risken för bröstcancer och samtalet kommer också att handla om brösttäthet, barnafödande och amning, vikten av att gå på mammografi och hur vi kan tänka när det gäller hormonbehandling under klimakteriet. Per driver också viktig forskning genom Karma- och Karismastudierna som syftar till att hitta behandling som förebygger bröstcancer.

Läs mer om bröstcancer och hur du undersöker dina bröst: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer

Karma och Karisma forskningsstudier

Angelina Jolie och BRCA1 https://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html?_r=1&

Lyssna på avsnittet

Tillbaka