Ålderism i vårt åldersfixerade samhälle

John Mellkvist klimakteriepodden67.- Synlig och efterfrågad med John Mellkvist

Ålderism är ett begrepp som framtidsspanaren och seniorambassadören John Mellkvist använder när han talar om vårt åldersfixerade samhälle och arbetsliv. Bilden av medelålders som gamla och förbrukade stämmer inte. Dagens 50-åringar är friskare än någonsin men trots det kanske du upplever ett hack i lyckokurvan och känner igen ord som överkvalificerad och grå?

Håll ut för snart vänder det! Johan ger råd om hur du blir och förmedlar bilden av dig själv som intresserad, nyfiken och villig att utvecklas. Ta hjälp genom omvänt mentorskap, vidareutbildning och kom in i andra andningen, för det är inte dags att plocka ner skylten. Tvärtom, nu är det den andra lyckligaste halvan som gäller. Besegra den ålderism som du möter!

”The Happiness Curve”. Om den forskning som visar hur vår lyckokänsla ofta når sin botten runt 50, för att sedan lika ofta ta fart uppåt igen.

”The Truth about Age”. Kommunikationskoncernen McCann har genom sin omvärldsenhet Truth Central undersökt attityderna till ålder – som är i stor förändring. Inte minst sett utifrån livsstil.

”Managing Oneself”. En artikel av managementgurun Peter Druckers klassiska text om hur man genom att ställa sig några avgörande frågor, kan växla ut potentialen i andra halvan av sitt liv.

Lyssna på avsnittet.

Tillbaka