Att avsluta en hormonbehandling

 

avsluta en hormonbehandling natalia cruz

301.- Att avsluta en hormonbehandling med Natalia Cruz

Det finns inte längre någon bestämd rekommenderad tidsgräns för hur länge man kan eller bör ta hormonbehandling för klimakteriebesvär. Symptom och allmän hälsa avgör. Det lämnar många kvinnor rådvilla kring hur länge man törs och bör ta hormoner och om man ska byta behandlingsform eller dos.

Gynekolog Natalia Cruz är en av Sveriges kunnigaste läkare vad gäller hormonell behandling för klimakteriesymptom. Hon arbetar kliniskt och är ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologis arbetsgrupp för just hormonell behandling för kvinnor i klimakteriet.

I avsnittet ger Natalia en bred – och djup – redogörelse för hormonbehandling. Hur skall man tänka vad gäller att överhuvudtaget välja hormonbehandling. Vilka risker finns med en sådan behandling och vilka risker finns med att inte välja en hormonbehandling.

Helt klart är hormonbehandling en ”potent” behandling. Det är inget man experimenterar med själv. Natalia beskriver det forskningsstöd som finns och som måste ligga som en grund.

I mångas medvetande finns en risk för cancer sammankopplad med hormonbehandling. Natalia anser att den är ytterst liten och helt hanterbar och inte någon anledning att välja bort behandlingen. I avsnittet diskuterar hon frågan och ger fakta som man behöver för att kunna ta ett väl underbyggt beslut

Hon talar också om olika sätt att behandla. Plåsterl, gel, tabletter. Vad blir skillnaden? Hur påverkar styrkan? Vilket passar dig bäst?

Och, när bör man sluta och hur gör man? Trappar ner eller slutar tvärt. Det finns inget ”bästa” sätt. Det är individuellt, så hur bör man tänka? Men viktigt är att man är bekväm med behandlingen.

Det är ett kunskapstätt avsnitt som du antagligen behöver lyssna på flera gånger. Tillsammans med de avsnitt som listas nedan får du en mycket bra bild av hormonbehandling. Att börja en behandling och att avsluta en hormonbehandling. Alla har vi olika tankar och frågor runt ett komplext ämne. Chansen att Natalia kommer in på just dina funderingar är goda. Men som sagt, du kanske måste lyssna flera gånger.

Lyssna på avsnittet

Länkar

För basal kunskap om hormonbehandling för klimakteriebesvär lyssna på avsnitt 233 Hormonbehandling med Natalia Cruz eller avsnitt 248 Klimakteriesymptom och behandling med Naomi Flamholc.

SFOGs aktuella riktlinjer

Läs mer om MRS – Menopause rating scale