Östrogenets påverkan på underlivet

Eva Rylander Klimakteriet underliv64.- Underlivet under livet med Eva Rylander

Speciellt i klimakteriet upplever många östrogenets påverkan på underlivet.  Eva Rylander, professor emerita, har varit aktiv som gynekolog och forskare sedan 70-talet och ansvarig för ett antal kvinnomottagningar i landet. Eva räds inte svårlösta fall och i det här avsnittet ska vi tala om de problem och sjukdomar som kan uppkomma i olika faser och vad klimakteriets inverkan blir.

Vi talar om urinvägsinfektioner, PMS, vaginism, vestibulit, endometrios, myom, PCOS, atrofi och lichen sclerosus och och vilken hjälp som finns att få. Eva understryker också vikten av att motverka torra slemhinnor i underlivet. Ett viktigt avsnitt för dig som vill förstå mer om inte bara östrogenets påverkan på underlivet utan också om andra problem du kan råka ut för.

Eva Rylander rekommenderar att du läser mer på https://www.netdoktor.se/ och säger samtidigt att ”Det är magert när det gäller detta område. Att det inte finns mer på nätet kan bero på att det är ett komplext område som också är beroende av den enskilda kvinnans hormonsituation och att inspektion och annan undersökning krävs för diagnos.”

Lyssna på avsnittet

Tillbaka