Stress i klimakteriet

Avsnitt 37.- Stresshantering med Anders Tengström

Stress i klimakteriet!  Stress ger sig till känna på många sätt. Anders Tengström är stressforskare och ger Åsa Melin svar på många intressanta frågor. Stressymptom kan komma i samband med hormonella förändringar i klimakteriet.  Oavsett om de kommer från psykiska, fysiska eller hormonella förändringar så måste du ta symptomen på allvar. Det börjar ofta med sömnstörningar,  humörsvängningar, oro och olustkänslor och kan leda till utmattningssyndrom eller ännu värre; du dör. Vi får råd om vad man ska vara vaksam på och hur man tar sig an problemen.

Tillbaka

Lyssna på avsnittet

Gör stresstestet som Anders Tengström rekommenderar i avsnittet