Benskörhet i klimakteriet

benskörhet och klimakteriet Anna spångeus

258.- Livsviktigt om skelettet med Anna Spångeus

När östrogenhalten sjunker ökar benskörhet i klimakteriet. Men det sker också succesivt när man åldras. Hur påverkar det dig, vad bör du känna till och vad kan du göra?

Benskörhet smyger sig på oss över åren. Varannan kvinna över 50 kommer att få en benskörhetsfraktur dvs en fraktur som uppstår efter ett våld som vi inte förväntar oss skall ge en fraktur. Exempelvis om man stöter till något eller halkar omkull och bryter an arm.

En sådan fraktur kan vara en signal att något bör göras. Tyvärr är vården inte bra på att hantera detta.  Det är faktiskt bara 1 av 3 som borde få behandling efter en lågenergifraktur som får det. Det blir mycket upp till en själv. Alltså, stå på dig för att få en utredning! Tag reda på mer om ditt skelett och om benskörhet!

I detta avsnitt talar Christna Sundequist med Anna Spångeus som är bitr. professor och överläkare inom endokrinologi och forskare inom benhälsa vid Linköpings Universitet och Linköpings Universitetssjukhus. Anna forskar också om osteoporos och benskörhet, risker och varför vi får frakturer och hur vi kan bli vassare i att ställa diagnoser.

Skelettet är det som skyddar och håller oss uppe, men det är inte så statiskt som man kan tro utan det är ett levande organ som omsätts hela tiden. Det är också blodets stora kalcium buffert. Har vi för litet kalcium i blodet kan kroppen låna litet från skelettet som sedan lämnas tillbaka. Om allt fungerar som det skall.

Under barn och ungdomsåren ökar bentätheten. Det är viktigt att vi då bygger upp skelettet så mycket vi kan. Rätt kost och att inte vara för smal är viktigt. Att lida av ätstörningar under denna period av sitt liv kan få långvariga konsekvenser.

Efteråt ligger bentätheten stabilt under några år tills vi som kvinnor kommer in i klimakteriet. När östrogenhalten sjunker minskar också bentätheten för att sedan efter klimakteriet bli mer stabilt.  Men tätheten minskar ändå över åren som gör att vi blir mer bensköra ju äldre vi blir om ändå i en något lägre takt.

De viktiga ämnena för att stärka skelettet är kalcium och D-vitamin. Största källan till kalcium är mejeriprodukter. D-vitamin är en av huvudaktörerna för att reglera kalcium i blodet. Är denna reglering dålig tar blodet upp kalcium från skelettet, bentätheten minskar och vi blir bensköra.

Varför blir vi bensköra, vad är riskfaktorerna? Generna är viktiga och de kan vi inte göra så mycket åt. Men de kan vara en varningssignal. Annars att äta rätt, att inte vara för smal och underviktiga och att träna. Bäst är träning som belastar skelettet som hopp och skutt och styrketräning där skelettet belastas mer än normalt. Balansövningar!

Men – och detta är viktigt – har man haft en lågenergifraktur bör man göra en utredning om osteoporos dvs benskörhet. En bentäthetsmätning tillsammans med andra riskfaktorer gör att man kan bestämma risken för framtida frakturer. Om denna risk är stor bör man börja en läkemedelsbehandling. För benskörhet gör inte ont så det finns inga symptom innan något händer.

Lär dig mer om ditt skelett. Anna Spångeus ger dig viktig kunskap och ger värdefulla råd om hur du skall ta hand om skelettet genom livet. Ett mycket spännande och informativt avsnitt. Receptet är: Tag hand om skelettet hela livet och sluta aldrig!

Lyssna på avsnittet

Länkar

Lyssna på tidigare avsnitt i Klimakteriepodden som tar upp frågor om benskörhet. I avsnitt 28 Tidigt klimakterium med Angelica Lindén Hirschberg, avsnitt 104 Benskörhet med Malin Nilsson och Jonas Forsberg och avsnitt 216 Träning med Monika Björn

Mer om Anna Spångeus och hennes forskning finns på Linköpings Universitets hemsida.

Läs mer om Osteoporos och testa ditt eget kalciumintag