Läkemedelsverkets rapport om hormonbehandling

 

Läkemedelsverkets rapport om hormonbehandling viveca odlind

227.- Läkemedelsverkets riktlinjer med Viveca Odlind

I Läkemedelsverkets rapport om hormonbehandling uppdateras information och riktlinjer till primärvården och till alla kvinnor

Att hormonbehandling kunde leda till cancer var budskapet som drogs av studien ”Womens Health Initiative” 2002. Resultatet blev att hormonbehandling mot klimakteriebesvär fick dåligt rykte och minskade dramatiskt.

Men slutsatserna var felaktiga. Studien gjordes på äldre kvinnor som passerat menopausen sedan många år. Rätt utförd hormonbehandling mot klimakteriebesvär innebär ingen eller en låg risk för cancer. Det vet vi idag. Det finns nu vetenskaplig evidens för det man länge anat. Hormonbehandling av klimakteriebesvär kan vara en kraftfull åtgärd för att förbättra en livssituation. Detta är också några av slutsatserna i Läkemedelsverkets nya riktlinjer.

När man tittar på yngre kvinnor under och nära menopausåldern ser man inga ökade risker alls för hjärta/kärl-problem av en hormonbehandling under och nära menopausåldern. Och med en kombinationsbehandling finns det inte heller en ökad risk för livmoderscancer.

Alltså en behandling avsedd för problem i samband med menopausen.

Vad gäller frågan om bröstcancer och hormonbehandling blir valet av syntetiskt gestagen och kroppseget progesteron en faktor. I Läkemedelsverkets rapport diskuteras också alternativen. Gestagen eliminerar risken för livmoderscancer men kan kan ha negativ inverkan för bröstcancer vid långvarig behandling.

Progesteron används internationellt just för att minska denna risk. Läkemedelsverkets problem här är att inget läkemedelsbolag har ansökt om tillstånd för Sverige och någon färdig studie i Sverige har därför inte gjorts. Detta har emellertid gjorts i andra europeiska länder som Tyskland och Frankrike där progesteron är godkänt och används sedan många år.

Idag finns en ansökan hos Läkemedelsverket och ett godkännande väntas komma inom ett år.

Det råder stora skillnader i landet vad gäller kunskap och tillgänglighet på gynekologer och kunniga läkare och förhoppningen är att det här materialet i rapporten ska gynna både patienter och alla läkare som träffar kvinnliga patienter i övergångsåldern. Den kvinna som önskar och behöver hormonbehandling, vilket 30% uppger, ska ha möjlighet till det och det förutsätter ett möte med en läkare som kan ge de råd du behöver.

Gynekolog Viveca Odlind är senior expert på Läkemedelsverket och har arbetat med uppdaterade riktlinjer för behandling i klimakteriet som skall fungera som kunskapsstöd för primärvården. Senast man gjorde en uppdatering är för 20 år sedan och även om det kan tyckas att lite har hänt, så finns en del nyheter och man har tagit in fler vetenskapliga studier.

Lyssna på avsnittet

Länkar:

Här hittar du Läkemedelsverkets nya riktlinjer för hormonbehandling för klimakteriesymptom

Avsnitt med Socialstyrelsen och deras regeringsuppdrag kan du höra om i avsnitt 129 och i avsnitt 205. WHI-studien kan du höra mer om i avsnitt 4b.