Metabola syndromet en risk i klimakteriet

metabola syndromet fredrik nyström

183.- Metabola syndromet med Fredrik Nyström

Med ett syndrom menas att vissa faktorer går ihop och påverkar varandra. Metabola syndromet hänger ofta ihop med övervikt och då gärna bukfettma. Över tiden kan detta leda till förhöjt blodtryck, dåliga blodfetter och förhöjt blodsocker. Vidare sedan till diabetes typ 2 och hjärtinfarkt.

Den bukfettma som är särskilt farlig är den som normalt kopplas till män och testosteron,  men när östrogenhalten sjunker mot klimakteriet ökar risken också för kvinnor. Hur det här kopplar till östrogen och vad som händer i kvinnokroppen kring klimakteriet ska vi tala om med professor Fredrik H Nyström.

Det finns frågor som är svåra att besvara och här kommer fetmaparadoxen in som visar varför hälsostress och bantning inte alltid gagnar oss.  Mycket talar för att vi mår bäst av viss övervikt men att det spelar roll var det sitter. Varför tenderar vi kvinnor få autoimmuna sjukdomar som underaktivitet i sköldkörteln trots skyddande effekt av östrogen? Du får också en lång spännande diskussion om testosteron och kvinnor, låg ämnesomsättning och varför vi ser ut att klara Covid-19 bättre än män.

Lyssna på avsnittet.

Länkar

Fredrik Nyström har varit med i avsnitt 171 där vi talade om Ämnesomsättning.

Fredrik har givetvis deltagit i en stor mängd vetenskapliga studier. Här tar vi bara med en länk till en undersökning om  hur snabbmat påverkade 6 män och 6 yngre kvinnor och var på kroppen fettet satte sig för dessa två grupper. Resultatet visade att innan klimakteriet är kvinnor bättre skyddade. För männen sätter sig fettet som bukfett, vilket är det farliga, medan för kvinnorna satte det sig runt höfter och lår.  Tyvärr ändrar detta sig när balansen mellan östrogen och testosteron förändras i klimakteriet.