Nationella riktlinjer för klimakteriebehandling

nationella riktlinjer klimakteriebehandling

101.- Nationella riktlinjer för klimakteriebehandling med Alkistis Skalkidou

Nu är remisstiden slut för att inkomma med synpunkter på  nya nationella riktlinjer för klimakteriebehandling dvs hur kvinnor med klimakteriesymptom skall behandlas i Sverige. På den årliga stora gynekologkonferensen arrangerad av SFOG (Sveriges Förening för Obstretik & Gynekologi, aug 2019) presenterades nyheter och viktiga rön som påverkat utformningen och hur man ska arbeta med menopausal hormonell terapi (MHT) och icke hormonella alternativ. Professor Alkistis Skalkidou är ordförande i arbetsgruppen och berättar i avsnittet varför uppdateringen varit nödvändig, vad de viktigaste förändringarna är och hur läkare och gynekologer ska arbeta med riktlinjerna. Alkistis förklarar hur man resonerat kring risker och fördelar och varför individuella bedömningar alltid är nödvändiga. Vi får veta hur dessa riktlinjerna ska spridas i landet och hur du som patient och kan använda dig av dokumentet och kunskapen.

Har du nåtts av medias rapportering om hormoner och bröstcancer? Läs Sveriges Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) kommenterar Läkartidningen

Lyssna på avsnittet

Klimakteriepodden är Sveriges största podcast inom kvinnohälsa med fokus på åren 45-60. Allt från personliga berättelser, bioidentiska hormoner till kost, sömn och alternativmedicin. Gå in på Avsnitt för att läsa om samtliga avsnitt eller Ämnen där du kan leta dig fram till det som intresserar just dig. Välkommen att lyssna