Trivas eller vantrivas på jobbet

 

trivas eller vantrivas på jobbet maria uggelberg

305.- Må bra på jobbet med Maria Uggelberg

Att trivas eller vantrivas på jobbet
Alla upplever någon gång att de inte trivs på jobbet. Det är normalt. Man måste bita ihop. Men att vantrivas på jobbet så att det påverkar ditt och din familjs liv och tar alltför mycket energi från dig är inte normalt. Då skall du inte bita ihop utan måste försöka påverka din situation.

I avsnittet möter Åsa Melin Maria Uggelberg som är författare, coach och har stor erfarenhet som chef. Maria delar råd kring hur du kan kommunicera kring utmaningar som klimakteriet kan innebära och hur man tar samtalet med chefen när man inte orkar ta på sig mer utan att för den sakens skull kännas som en mindre pålitlig kollega.

Varför kan man vantrivas i ett företag medan man trivs i ett annat även om arbetsuppgifterna är ganska lika? Vi lever enligt egna värderingar och vill omge oss med människor som delar dessa. Då trivs vi bäst. Så om du vantrivs där du är nu, kan detta vara en orsak?

Lyckas vi hitta grunden till vad som motiverar och gör oss kreativa genom självinsikt och värderingar så stärks vi. För när du kan vara dig själv får du fram din bästa potential vilket alla tjänar på.

Är det din chef du inte trivs med? Glöm inte att det är en chefs första intresse att arbetet fungerar så bra det bara går. En förutsättning är att medarbetarna trivs. Arbetssättet och klimatet på arbetsplatsen måste passa dig som individ. Om du exempelvis vill ha fasta mål att uppnå och mäta dig mot och inte får det kan det innebära att du blir frustrerad. Eller vice versa.

För att du skall känna dig uppskattad måste du ha en chef som visar sin uppskattning. Men olika människor visar uppskattning på olika sätt. Det är inte säkert att din chef som människa visar sin uppskattning på det sätt som passar dig. Chefer är inte tankeläsare så om de inte vet vad du vill och hur du upplever din arbetssituation är det inte så lätt.

Det finns ofta mer att förändra än vad man kanske tror. Men man måste låta chefen känna till hur man känner. Kommunikation!

Att kommunicera och tala med sin chef och sina kollegor är viktigt. Men tänk efter först. Om du är upprörd och väldigt frustrerad är det kanske inte bästa tillfället att lätta sitt hjärta. Välj rätt tillfälle.

Men det kan komma till den punkt där du känner att du inte kan förändra din situation. Och att du inte mår bra. Tanken på att försöka byta jobb när man är i 50-års åldern kan kännas tuff. Men det går. Det kanske inte alltid är helt enkelt men kan vara nödvändigt för att du skall må bra i resten av ditt liv. Det erfarenhet och kraft man har när man blir litet äldre är viktig. Du är inte bara en pusselbit som bara går att byta ut. Sätt värde på dig själv.

Du kan påverka din situation att trivas eller vantrivas på jobbet men ibland är det inte lätt. Men värt det.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Maria Uggelberg har en hemsida och du hittar henne på Instagram under @mariauggelberg

På Marias hemsida kan du läsa mer om hennes böcker och hitta extramaterial till avsnittets huvudtema baserat på hennes bok: Allt är chefens fel

Maria talar om ett par böcker i avsnittet:
– Gary Chapman: The 5 Love Languages
– Gary Chapman & Paul White: The 5 Languages of Appreciation in the Workplace

Några undersökningar som Åsa refererar till i introduktionen av avsnittet hittar du här:

Apotekets artikel Stor okunskap om klimakteriet-var tredje kvinna vet inte vad det innebär

Utskottet för kvinnor och jämlikhet i engelska parlamentet har utarbetat ett förslag för hur arbetsplatser bör arbeta med klimakteriet. Du kan läsa en sammanfattning på svenska eller på engelska

European Menopause and Andropause Society (EMAS) har utarbetat rekommendationer i punktform hur företag och anställda bör se och handskas med frågor som berör klimakteriet. Läs gärna en svensk översättning och jämför med vad Maria Uggelberg säger i samtalet eller läs den engelska texten.