Pressens bild av klimakteriet

pressens bild av klimakteriet jennie sandberg

265.- Medias ansvar och roll med Jennie Sandberg

Hur är pressens bild av klimakteriet idag och hur har den förändrats?
Tidningen Må Bra är Sveriges största hälsomagasin. Åsa Melin träffar chefredaktör Jennie Sandberg som berättar hur de resonerar och navigerar när de skriver och bildsätter kvinnan i klimakteriet.

Allermedia och Må Bra gör insiktsundersökningar bland sina kvinnliga läsare, en sk She-report.  Här visade sig vad man kallar Åldersparadoxen: Ju äldre man blir ju mer nöjd blir man med livet. Men klimakteriet sticker ut. Det är en stor sak som händer i livet men där det finns en stor kunskapslucka.

Inför samtalet gick Jennie igenom Må Bra´s arkiv för att se hur och vad de skrivit om klimakteriet över åren. Hon ger en spännande tillbakablick på hur artiklar vinklats sedan 90-talet. Det finns en tydlig utveckling till att se på kvinnan mitt i livet som en resurs som vill ha lösningar för sitt välmående snarare än en arg, svettig tant omgärdad av problem som inte riktigt togs på allvar.

Under 90-talet skrevs inte mycket om klimakteriet. Första större rubriken löd: ”Är du i klimakteriet?”. Artikeln var riktad till; män och deras klimakterium!!

Under de första åren av 2000-talet började ämnet bli mer aktuellt. Man tog upp problem som svettningar, sömnproblem och hormonbehandling. Man började behandla problemen men talade mycket litet om lösningar för att må bättre. Bildsättningen till artiklarna var litet ”komiska”. Hysteriska kvinnor gärna med papiljotter. Klimakteriet var något man varken längtade till eller ville vara i.

Först runt 2010 började man få en mer avspänd och lösningsorienterad approach. Det sexuella kom fram. Mer lust än torra slemhinnor. Diskussionerna och artiklarna blev mer ärliga.

Efter 2020 kommer rubriker som ”Fördelar med klimakteriet”. Må Bra gjorde ett special nummer som slår rekord i försäljningssiffror. Faktiskt får man än idag förfrågningar om det går att köpa numret. Äntligen är kvinnohälsa ett prioriterat område och klimakteriet är en stor del av det. Hormonell hälsa är ett överhuvudtaget ett mycket stort.

Det finns ett sug och ett intresse efter artiklar om klimakteriet, men ändå. Klimakteriet skrämmer en del. Kan det vara åldrandet? Mogna vill vi bli men vi vill inte åldras. Kan det vara så att det är åldrandet som skrämmer?

Men synen på klimakteriet har förändrats radikalt. Pressens bild av klimakteriet och kvinnan som befinner sig i det är idag helt annorlunda än bara för några år sedan. När man idag gestaltar en kvinna i klimakteriet är det en snygg fräsch, aktiv kvinna mitt i livet. Inte någon tant med papiljotter. Vi har gått framåt!

En inblick i hur googlingarna om klimakteriet ser ut ger en hint om vad som verkligen bekymrar kvinnor i övergångsåldern. Jennie talar om vilka ämnen och frågor som kommer upp både vid direkta kontakter och när läsarna söker på ämnen. Vilka är de vanligaste? Är det kanske sådana du själv går och grunnar på?

Lyssna på avsnittet

Länkar

Jennie Sandberg är chefredaktör på sveriges största hälsomagasin, tidningen Må Bra.

Aller Media publicerade hösten 2022 She Report Kvinnor 50+

Amelia Adamo var med redan i avsnitt 2 Klimakteriet och media  och talade om medias roll för bilden av klimakteriet