Kunskap om klimakteriet hos oss kvinnor och i vården

kunskap om klimakteriet anette lycke
268.- Vad vi vill veta med Anette Lycke

Ofta brister det i kunskap om klimakteriet både hos oss som upplever det och i vården.
Barnmorskan Anette Lycke har länge arbetat med att upplysa och ge rådgivning om klimakteriet. I en forskningsstudie frågade hon kvinnor hur de själva upplevt eller upplever sitt klimakterium.  Huvudbudskapet var att man kände sig oförberedd och hade otillräcklig kunskap. Många symptom som humörskiftningar, ont i leder etc., kände man inte till. När de fick sina första vallningar trodde flera först att de var sjuka.

Dessutom visste man inte vart man skulle söka sig i vården. De tyckte också att kunskaperna i vården och på vårdcentralerna var ojämna. Det upplevs otydligt var och hur man kan söka vård. Alltför ofta blir det en serie vårdbesök där man träffar på bristande kunskap och intresse och risker bli rundskickad. I Skåne är ett problem dessutom att det är ont om gynekologer. Tyvärr är detta ett nationellt problem.

Ett problem med hur man ser på klimakteriet i vården är också att vården handskas med sjukdomar och klimakteriet är inte en sjukdom. WHI-studien 2002, där man drog felaktiga slutsatser om hormonbehandlingar och bröstcancer, kan också spela en roll. Den lever kvar hos många inom vården som inte är uppdaterade. Vidareutbildning behövs på många ställen.

Konsekvenserna kan bli väldigt stora för individen men även i ett större perspektiv. Det behövs positiva attityder och större kunskap om modern hormonbehandling och andra möjliga vårdinsatser så vården kan fånga upp kvinnor på ett bättre sätt.

Man borde satsa mer på kvinnohälsa och klimakteriebehandling. Inklusive bättre förbyggande information. Det finns olika möten som vi kvinnor har med vården. Exempelvis mammografin. Detta kan vara ett tillfälle att höra efter om patienten vill ha mer information om klimakteriet. Eller, varför inte en kallelse/information för kvinnor när de fyller 45 och ge dem möjlighet till klimakterierådgivning om de vill?

Behovet av att tala om klimakteriet är stort och här kan barnmorskor vara en värdefull resurs både med grupputbildning och individuella samtal där man minskar oro och ger kvinnor större chans att se att klimakteriet kan föra med sig något positivt.

De grupper som Annette arbetar med är väldigt positiva. Det blir en härlig kvinnogemenskap. Man är väldigt öppna, tillåtande och uppmuntrande. Ett forum där man kan komma och diskutera och få information. Med kvinnor man inte träffat förut eller med ett antal väninnor. Detta borde finnas över hela landet men så är det inte. Ett alternativ är hennes arbeta inom Womni som ger möjlighet till kontakt. Läs gärna artikeln i Vårdfokus med länken nedan!

Man måste balansera informationen om vad man mår dåligt av med de positiva bitarna. I denna fas av livet börjar många kvinnor fundera på sig själva och sin situation. Att tänka mer existentiella tankar. Man är mer säker på sig själv och vet mer vad man tycker och vill än när man var yngre. Dessutom får man ofta mer tid till sig själv när barnen börjar växa upp. Allt är definitivt inte negativt med att bli äldre.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Läs mer om Anette Lyckes klimakterieföredrag i tidningen Vårdfokus

Anettes forskningsstudie heter Swedish women’s experiences of menopausal transition: A focus group study

Andra avsnitt där barnmorskor delar sina råd och kunskap är:

203 All kunskap finns med Eva Elmström,  och avsnitten,
204 Det är inte svårt också med Eva Elmström,
132 Barnmorskor kan hjälpa med Emma Jonsson och
66 Goda råd med barnmorskorna Kristina och Elisabet från Admira i Lund.