Bröstcancer och påtvingat klimakterium

bröstcancer och påtvingat klimakterium sofia lann

238.- Klimakterium  med bröstcancer

Att få bröstcancer och påtvingat klimakterium drabbar många yngre kvinnor.

Sofia Lann hamnade i ett påtvingat klimakterium när hennes östrogenproduktion stängdes av för att bota hennes bröstcancer.

Bröstcancer drabbar ungefär 12% av alla kvinnor i Sverige. 80 % av dessa drabbas av en hormonpositiv cancer då man måste stänga av östrogenproduktionen under 5 – 10 år. Detta sker ögonblickligen och inte succesivt som för de som går in i klimakteriet på en naturlig väg. Konsekvenserna blir givetvis stora.

Att först få en diagnos på en livshotande sjukdom som vänder upp och ner på livet, att sedan gå igenom en svår operation och därefter omedelbart börja en hormonbehandling som kommer att pågå under ända upp till 10 år är en mycket traumatiserande

Sofia Lann klarade sig igenom sin bröstcancer och är nu en frisk 35-åring fast med en 50-årings klimakteriekropp. Hon berättar om hur hon drypande av svett, med stela leder, torra slemhinnor och viktuppgång är tacksam för att vara fri från cancern. Men hon betonar vikten av att också ha livskvalitet.

Att som ung kvinna leva i en kropp som blivit gammal på kemisk väg och dessutom behöva stå ut med att förklara för omgivningen varför man har klimakteriebesvär från helvetet, är inte så lätt. Hur avhjälper man sina besvär och hur agerar vården?

Sofia har aktivt och konstruktivt mött de problem och motgångar hon utsatts för. Att inte bara överleva en dödlig sjukdom utan att också att sträva efter livskvalitet. Det nödvändiga i hur man förhåller sig till problemen och att vara öppen. Att vara öppen mot vården i sina besvär och att vara öppen i sina sociala kontakter.

Sofia vill att vi ska tala mycket mer om hur det är att tvingas in i ett klimakterium trots att det inte borde hänt förrän flera år senare. Hon är därför mycket aktiv i att sprida kunskap och därigenom hjälpa andra medsystrar. Du får ta del av Sofias bästa råd för hantering av klimakteriebesvär på hormonfri väg.

Lyssna på avsnittet