Felbehandling av klimakteriebesvär

klimakteriepodden

92.- Du känner din kropp bäst med Lotta

felbehandling av klimakteriebesvär är tyvärr långt ifrån ovanligt. Klimakteriet blev initialt en befrielse från pms-besvär, men snart dyker oro, vallningar, sömnproblem och torra slemhinnor upp. Vidare kommer upprepade urinvägsinfektioner och antibiotikakurer kombinerat med samlagssmärta. Det sexliv som varit blomstrande blir ett minne blott. Lotta träffar otaliga läkare som alla har sina teorier och lösningar som i kombination med läkemedel och operationer testas. Så småningom har Lotta smärta som inte går att leva med. Kan östrogengel vara orsaken till upprepade urinvägsinfektioner som lett till uritrit? Lotta vill uppmana alla kvinnor att lita på sig själva och våga ifrågasätta läkare. Hon har tillsammans med sin man kämpat i många år för att bli besvärsfri. En helt osannolik historia som visar att du måste stå på dig och inte acceptera smärta och besvär bara för att du är kvinna och i klimakteriet. Acceptera inte felbehandling av klimakteriebesvär!

Lyssna på avsnittet

De här tidigare avsnitten av Klimakteriepodden behandlar frågor som Anneli tar upp:

61. När allt rasade ihop med Helen Högsten

64. Underlivet med Eva Rylander

68. Infektioner med Annelie Brauner

73. Vem skall hjälpa dig?… med Ainu Fianu