Klimakteriekärringar och klimakteriebesvär

klimakteriekärringar och klimakterieproblem annika mowitz
90.- Klimakteriekärringar med Annika Mowitz

Detta avsnitt tar upp Facebook-gruppen Klimakteriekärringar och klimakteriebesvär. Vad driver kvinnor att helt osjälviskt hjälpa varandra och finns det faror med att man ger varandra råd om hur man ska hantera olika problem i klimakteriet? I Facebook-gruppen Klimakteriekärringar finns det tips för och från allt och alla mot alla besvär du kan tänkas uppleva kring klimakteriet.

Som mångårig administratör har undersköterskan Annika Mowitz sett det mesta och lärt sig massor om klimakteriet. När hon själv hamnade i klimakteriet sökte hon själv information och önskan om att hjälpa andra har gjort att han lagt ner tusentals timmar på att se till att inläggen i Klimakteriekärringar är korrekta. Annika berättar om de vanligaste problemen som avhandlas i gruppen och vi får också höra om hennes egna problem som innefattar allt från störtblödningar och östrogendominans till håravfall och viktuppgång. Och när det väl börjat lugna sig har nya utmaningar med hälsan tillkommit.

Lyssna på avsnittet

Vill du också bli en Klimakteriekärring?

Annika tycker informationen om klimakteriet på Vårdguiden ger bra baskunskap.