Ta stress på allvar!

Stress anders tengström

88.- Ta stress på allvar med Anders Tengström

Vi lever alla med stress i olika omfattning och det behöver inte bara vara något negativt. Stress är en del av den moderna människans vardag men den är en anledning till att kvinnor mår dåligt i sitt klimakterium. Men hur vet man när det börjar gå för långt? Vilka symptom ska du lyssna på och vilka allvarliga tecken visar att du tullat på reserverna för länge? Hur snabbt går det att orsaka kroppsliga skador och är det möjligt att återställa sig?

Så talar vi om systemfel och hur problematiskt kan det kan vara att bli sjukskriven för utmattning och få tillräckligt lång rehabiliteringstid. Hur vet man sedan att man är frisk och återhämtad från ett utmattningssyndrom och hur ser bakslagen ut?

Lyssna på avsnittet