Torra ögon och klimakteriet

Torra ögon stefan trocme
324.- Torra ögon med Stefan Trocmé

Torra ögon och klimakteriet! Orättvist nog är den största riskfaktorn för torra ögon att vara kvinna och att var i klimakteriet! Symtomen och obehagen kan variera. En brännande eller svidande känsla i ögonen,  grusiga, torra ögon, ökad ljuskänslighet och varierande synskärpa. Faktiskt ibland även en ökad tårproduktion som en reflex till irritationen. Det kan verka motsägelsefullt, men sker eftersom tårarna som produceras inte är av rätt kvalitet för att effektivt smörja ögat.

Så varför drabbas speciellt kvinnor av  torra ögon? Och varför kombinationen torra ögon och klimakteriet? Man vet faktiskt inte. Förändringar i den hormonella balansen, fysiologiska förändringar, allergier? Ofta en mix av problem. Och vissa sjukdomar kan skapa torra ögon och en del mediciner.  Antidepressiva mediciner, mediciner mot högt blodtryck som är vattendrivande och – mycket kaffedrickande !

Torra ögon är vad man kallar en multifaktoriell sjukdom som kan påverka livskvaliteten negativt på flera sätt även om det vanligtvis inte är farligt. Professor Stefan Trocmé talar med Åsa Melin om torra ögon, orsak, symptom och vad du kan göra åt det.

För att fastställa om du har torra ögon, börja med att svara på tre frågor:

1. Känns dina ögon torra till och från under dagen?
2. Varierar din synskärpa under dagen?
3. Har du ”grusiga” ögon till och från under dagen?

Har du svarat ja på alla tre, eller åtminstone två av frågorna, har du ganska säkert torra ögon och bör ta tag i det. Att fastställa vad som är ditt problem. Är det kvaliteten på tårarna eller är det en brist dvs kvantiteten? Men vara skall man börja?

För en optiker är det inte alltid så lätt att fastställa orsaken. En optiker har inte utbildningen för att kunna göra en utredning och ställa en diagnos. Men han har såklart en direktkontakt med patienten och kan ställa de tre frågorna ovan och sedan eventuellt remittera till en ögonläkare. Din vårdcentral kan också vara en lösning för att få en remiss.

Det finns hjälp och lindring mot torra ögon. Ibland kan det hjälpa med vanliga receptfria ögondroppar, men många behöver större insatser vilka inte alltid är så lättillgängliga.

Så får vi veta varför testosteron och fet fisk kan minska tårarna medan en östrogen kan vara negativt.  För intressant nog kan en östrogenbehandling faktiskt  förvärra problemet medan progesteron och testosterontillskott kan ha en positiv effekt. Och, hur skall vi se på makeup och kontaktlinser?

Lyssna på avsnittet

Länkar

Lipiflow är en behandling för torra ögon som kan ha god effekt. Tyvärr är det en behandling du får bekosta själv.

Vi talar om Sjögrens syndrom i avsnittet kronisk autoimmun sjukdom som gör att körtlar får svårt att producera sekret vilket kan påverka ögat.