Vad påverkar vår sömn?

sömn christian benedict frida rångtell

33.- Mer kunskap om sömn med Christian Benedict och Frida Rångtell

Vi fördjupar oss i ämnet sömn med sömnforskarna Christian Benedict och Frida Rångtell vid Uppsala Sleep Science Lab vid Uppsala Universitet. I det här avsnittet talar vi om melatonin, ljus, mat, kaffe, alkohol och varför övervikt och sömnbrist har ett samband. Så får vi veta hur olika sömnappar kan påverka oss och hur sömnfixerade dessa sömnforskare är. Vi avslutar med hur minnet påverkas av vår sömnkvalitet och om det finns anledning att sova på saken.

Christina och Frida föreslår tre länkar, Artikeln Does magnesium help you sleep?” I The New York Times. Läs också mer om Uppsala Sleep Science Lab.

Lyssna till avsnittet