Hormonbehandling mot klimakteriebesvär

 

hormonbehandling mot klimakteriebesvär natalia cruz

233.- Hormonbehandling med Natalia Cruz

Ämnet hormonbehandling mot klimakteriebesvär är omgivet av okunskap, osäkerhet – och lättnad hos många som använder det. Få svar på dina frågor i avsnittet.

Den rädslan och skepsis för hormonbehandling mot klimakteriebesvär som den sk WHI-studien skapade när den kom 2002 har bitit sig fast. Mycket pga hur den presenterades i media. Vad som inte skrevs om var att den gjordes på kvinnor i ett åldersspann mellan 50 och 79 år där många började sent med behandlingen efter sitt klimakterium. Inte under en begränsad period för kvinnor i klimakteriet.

Risken för att få livmoderscancer och hjärt- och kärlsjukdomar minskar med en hormonbehandling. Vad gäller bröstcancer exemplifierar Natalie Cruz situationen med att om vi samlar 5 000 kvinnor i en sal idag och sedan samlar dem igen om 5 år kommer 14 att ha fått bröstcancer om de inte fått en hormonbehandling. Om de fått en hormonbehandling kommer 18 kvinnor att fått bröstcancer men utan ökad dödlighet.

Rädslan för en kombinerad behandling är ledsam med tanke på att så många kvinnor skulle kunna höja sin livskvalitet genom att under en period få hormonbehandling. I samtalet mellan Natalia Cruz och Åsa Melin reder de ut vilken risk och nytta hormonbehandling kring menopaus ger kvinnan med stöd i forskning och med klinisk erfarenhet.

Natalia Cruz är en av Sveriges kunnigaste och mest erfarna gynekologer inom vad gäller just menopausal hormonbehandling.  Vi går igenom en rad frågor kring behandling, symptom man kan behandla, vad kan man förvänta sig, om man ska ta tabletter eller få tillskott genom huden, biverkningar och inte minst hur man vet att det är klimakteriesymptom man har.

Natalia har en pragmatisk inställning till hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Den kan vara en kraftfull hjälp, men den hjälper inte mot allt. Det du upplever som klimakteriebesvär kan i själva verket bero av något annat. Det är viktigt att du och din läkare eller barnmorska har en förtroendefull relation och tillsammans kommer fram till vad som är orsakerna till dina besvär och hur ni kan behandla dem. För en hormonbehandling hjälper inte nödvändigtvis mot depression. Men den kan göra det om depressionen är en yttring av klimakteriebesvär.

Ett avsnitt med information som ger dig mycket att tänka på, svar på många av dina frågor och inspiration till frågor som du kan diskutera med din läkare/gynekolog och barnmorska.

Lyssna på avsnittet

Länkar

SFOG:s Nationella riktlinjer för hormonbehandling från SFOG och Läkemdelvekets rekommendation angående läkemedel vid klimakteriesymptom finns på avsnittet Länkar

Mer om hormonbehandling och frågor kring detta hittar du filmen där Åsa Melin intervjuar och Dr Naomi Flamholc, från Womni