Syntetiskt eller bioidentiskt progesteron

Syntetiskt eller bioidentiskt progesteron angelica linden hirschberg

230.- Bidra till forskning med Angelica Lindén Hirschberg

Syntetiskt eller bioidentiskt progesteron? Professor Angelica Lindén Hirschberg talar om den kommande studien som bland annatt skall ge svar på frågorna om cancer.

Vad är det som står i vägen för att det eftertraktade bioidentiska progesteronet ska anses lika säkert som alternativet? Professionen anser att det behövs en studie där man jämför om olika gulkroppshormoners eventuellt ökar risken för bröstcancer  och livmodercancer. Men också effekter på sexualitet och humör. Och detta på ett sätt som inte tidigare gjorts varken i Sverige eller utomlands.

Man vet redan att östrogen inte ökar risken för bröstcancer. Men det finns en osäkerhet kring hur gestagen, dvs. syntetiskt gulkroppshormon, respektive naturligt bioidentiskt progesteron påverkar risken för cancer i bröst jämfört med livmodern.

Idag finns det indikationer på att syntetiskt gestagen inte ökar risken för att man skall utveckla en livmoderscancer men kan påverka risken för bröstcancer.  Medan bioidentiskt  progesteron skulle ge en ökad risk för livmoderscancer men mindre eller ingen påverkan på brösten.

Det är bland annat detta man vill ha svar på i studien. Samtidigt vill man undersöka hur man mår av en behandling. En del är känsliga för gestagen och mår bättre av progesteron. Andra kan känna att de blir trötta av bioidentiskt progesteron.

Det tar lång tid  för en cancer att utvecklas. Mot den bakgrunden hoppas man att efter studien skall veta mer om hur en hormonbehandling bör göras. Om en kombinationsbehandling östrogen – gestgen/progesteron ökar risken för att utveckla en cancer, hur lång bör då en behandling vara och när bör den börja för att minimera riskerna? Även om mycket har forskats om hormonbehandling finns frågor kvar angående syntetiskt eller bioidentiskt progesteron.

Vill du vara med och bidra till vetenskapen så får du nu chansen. Åsa Melin möter Professor Angelica Lindén Hirschberg som är ansvarig för studien på Karolinska som berättar mer. Vi får också veta mer om vem som ska få vård var och av vem med anledning av nya riktlinjer och tillgång på kvalificerad vård i olika delar av landet.

Angelica Lindén Hirschberg talar också om Läkemedelverkets nya riktlinjer för hormonbehandling och primärvårdens roll här. När WHI:s studie om hormonbehandling publicerades i början av 2000-talet avstannade nästan all verksamhet inom detta område.  Detta ledde bland annat till att nästan en generation unga läkare och gynekologer kom att sakna kunskap och klinisk erfarenhet av att behandla och förskriva hormonbehandling för klimakteriebesvär. Dock har kunskapsläget utvecklats. Det är här primärvårdens möjlighet att spela en viktig roll i behandlingen av klimakteriebesvär kommer in.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Vill du vara med i studien på Karolinska så du är välkommen att höra av dig till forskningsbarnmorskorna Lotta Blomberg eller Anna Cockin på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna på den här mailadressen: kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.se

I avsnittet nämndes Professor Tord Naessen som är en eldsjäl när det gäller forskning på oss kvinnor och som är otroligt uppdaterad även internationellt. Honom hör du i avsnitt 11 om Livets Hormoni avsnitt 103 om Risker & Fördelar med Hormonbehandling och i avsnitt 180 om Dina frågor om Hormoner och annat