Lymfsystem som inte fungerar

lymfsystem som inte fungerar anders lönedal

214.- Lymfsystemet – det vita blodet med Anders Lönedal

Konsekvenserna av ett lymfsystem som inte fungerar som det skall kan bli allvarliga. Dessutom är det inte alltid lätt att diagnosticera problem med lymfsystemet. Det kan kan yttra sig på många olika sätt. Som dålig hälsa och att man lätt får infektioner. Som övervikt som inte går bort trots bantning, träning och specialkost eller som nedstämdhet och depressioner. Många kvinnor känner igen symptom som svullna ben, celluliter och besvärande vätskeansamlingar i kroppen.

När det blir riktigt allvarligt kan man dessutom utveckla lymfödem eller lipödem. Det kallas ”kvinnosjukdomar” och kan gravt påverka en kvinnans livskvalitet och tyvärr är det svårt att få rätt hjälp.

Lymfsystemet, även kallat det bortglömda systemet, har tre huvuduppgifter:
– Reglera vätskenivån i kroppen
– Frakta bort slaggprodukter
– Aktivera immunförsvaret vid infektioner

Till skillnad mot blodomloppet som har sin egen ”pump” – hjärtat – så är lymfsystemet beroende av kroppens glatta muskulatur för att få cirkulation och fungera. Den viktigaste muskeln här är diafragman. Den måste pumpa och det gör den när vi andas. Det är därför korrekt andning är en nyckel!

Men det är också mycket viktigt att vi inte blockerar lymfkärlen och att övriga muskler hjälper till med cirkulationen. Därför måste vi röra oss. Inte bara genom några gympass i veckan, utan genom att vi kontinuerligt rör oss. Har vi ett stillasittande arbete bör vi ställa oss upp och kanske ta något steg varje 20:e minut. Gå i trappor, promenera. Har man problem med cirkulation i lymfsystemet är inte hård träning rätt medicin. Det viktiga är att få igång en kontinuerlig cirkulation för att undvika ett lymfsystem som inte fungerar

När vi närmar oss 40 + och hormonbalansen börjar svikta ökar risken för problem med lymfan. Speciellt om man har ett liv med stress. Ett tecken på dålig cirkulation på lymfvätskan är att benen, och då ofta först höger ankel, börjar svullna upp.

I avsnittet möter Maria Otterstad Anders Lönedal, som är specialist inom tillämpad psykofysiologi vilket handlar om samspelet mellan våra fysiska och psykiska processer.

Anders har stor kunskap om vår andning och det lymfatiska systemet. Han berättar om de största hoten mot ett välmående lymfsystem. Du får också veta varför kvinnan är särskilt utsatt av ett stagnerat lymfflöde. Och vad det viktigaste: Vad du kan göra själv.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Anders Lönedal rekommenderar några forskningsartiklar som relaterar till avsnittet

Läs mer på Svenska Ödemförbundets hemsida

Lyssna på avsnitt 168 om lymfsystemet med Ellen Engvall

Ellen Engvall har också gjort en kort film för att visa hur du kan  starta igång lymfsystemet

Om att tejpa munnen när man sover och vikten av att andas genom näsan hör du mer om i avsnitt 187 med Anders Olsson