Vad är stress?

vad är stress anders tengström

 Avsnitt 209.- Stress med Anders Tengström

Vad är stress och hur ger den sig till känna? Stress återkommer gång på gång som en av de viktigaste orsakerna till att vi mår dåligt.

I tre avsnitt, som är omtag av tidigare publicerade avsnitt, tar vi upp vad stress är, hur vi kan hantera stress och hur vi kan undvika att bli ”negativt” stressade. För stress är samtidigt nödvändigt i våra liv och kan var positivt.

I detta avsnitt möter vi stressforskaren Anders Tengström som talar om vad stress är, hur den ger sig till känna, hur du kan drabbas och hur det påverkar dig och din omgivning. För det är inte bara du som blir drabbad.

Idag är det tankar som driver vår stress och inte hot från lejon på savannen. Men kroppen reagerar på samma sätt för fysisk stress och för tankar.  Plus det man inte kan kontrollera själv dvs hormonella förändringar

Det kan var din arbetsbelastning. Det kan vara ambitioner. Det kan vara din sociala situation och relationer. Om en kvinna är stressad när hon går in i klimakteriet kommer den hormonella förändringen att göra belastningen ännu värre.

Det börjar ofta med sömnstörningar, humörsvängningar, oro och olustkänslor och kan leda till utmattningssyndrom eller ännu värre; du dör. Det är viktigt att du känner igen symptomen. Anders talar därför om vad du skall vara vaksam på. Och hur du tar dig an problemen. För det går att göra något åt stress om du vet vad stress är

Lösningen på stressproblematik är att börja göra det som är väsentligt för dig och fokusera på det som är viktigt.

  • Steg nummer 1: se över arbetssituationen
  • Steg nummer 2. Vad är det i mitt privatliv som driver fram stressen? Vilka (egenproducerade) tankar stör mig? Vad vill jag och vart är jag på väg?

Lyssna på avsnittet

Detta är ett omtag av avsnitt 37.