Handskas med stress

stress anders tengström

Avsnitt 209.- Stress 1 med Anders Tengström

Stress ger sig till känna på många sätt. Stressforskaren Anders Tengström talar om vad stress är, hur du kan drabbas av stress och hur det påverkar dig och din omgivning. För det är inte bara du som blir drabbad.

Oavsett om stressen kommer från hur du lever, från jobbet eller från psykiska, fysiska eller hormonella förändringar, måste du ta symptomen på allvar.

Det börjar ofta med sömnstörningar,  humörsvängningar, oro och olustkänslor och kan leda till utmattningssyndrom eller ännu värre; du dör. Det är viktigt att du känner igen symptomen. Anders talar därför om vad du skall vara vaksam på. Och hur du tar dig an problemen. För det går att göra något åt stress.

Detta är ett omtag av avsnitt 37

Lyssna på avsnittet