Kunskap om klimakteriet

kunskap om klimakteriet eva elmström

203.-  All kunskap finns med Eva Elmström

Det finns idag mycket kunskap om klimakteriet. Ändå, när vi talar med den äldre generationen och våra egna mammor, kan det verka som om kvinnor idag mår sämre i klimakteriet än vad tidigare generationer tycks ha gjort? Varför är det så?

Är det glömska hos våra mammor eller finns en annan förklaring. Generellt har den psykiska ohälsan ökat. Det kan vi ”vetenskapligt” fastställa, men livsstilsfaktorer spelar antagligen en stor roll. Vi lever mer hektiskt och under ett större tryck. Vi talar också mer med varandra och märker då att vi inte är unika i våra problem. Och vi har nätet som en outsinlig källa till kunskap.

Med allt detta ställer vi krav: VI VILL MÅ BRA!

Idag vet vi mycket om klimakteriet och hormoner. Men det florerar många påståenden, sanna och osanna, som kan få kvinnor att känna sig otrygga och bli oroliga. Vad skall man tro på? Och det är här avsnittets gäst, barnmorskan Eva Elmström, tar sin utgångspunkt. Hon drivs av frustration över att det behövs bättre kunskap både hos oss kvinnor och i vården. För kunskap om klimakteriet finns – den måste bara ut.

Vad skall man då vara vaksam på om man upplever hälsoproblem? Hur ska jag som kvinna veta om ett hälsoproblem beror på klimakteriet eller har andra orsaker?  Speciellt i början av klimakteriet. Finns det risk att vi talar om klimakteriet och problematiserar det på ett sätt som blir ett problem för oss?

Börja med att göra ett ”detektivarbete”. Kanske gå till en gynekolog och kolla var man står. Och gå till allmänläkare/vårdcentralen för att undersöka bla sköldkörteln. Även om allmänläkarna kanske inte normalt är så pålästa på klimakteriet, så är de kunniga vad gäller det övriga och kan leda vidare.

Det är rådgivning kvinnan vill ha. Hur skall jag applicera den allmänna kunskapen om klimakteriet på mig själv. Vid sidan om läkarna kan barnmorskorna kan vara till stor hjälp. Detta är dock olika beroende på var i landet man bor. I Skåne, exempelvis, Spelar barnmorskorna en stor och viktig roll i klimakteriebehandlingarna.

Eva har gedigen och lång erfarenhet av kvinnohälsa Hon har skrivit en bok som just kommit ut, som är en handbok för vårdgivare om klimakteriet. Dessutom är hon med i den arbetsgrupp inom Region Stockholm vars syfte är att förbättra klimakterievården.

Lyssna på avsnittet

Länkar

Det finns fler avsnitt om perimenopaus, förklimakteriet, gynekolog Hilde Löfqvist hör du i avsnitt 135 och avsnitt 169. Mia Lundin finns bland annat med i avsnitt 164 och avsnitt 133.

Boken Klimakteriet – handbok för vårdgivare kommer i december.