Cancerbehandling och klimakteriebesvär

canserbehandling och klimakteriebesvär Yvonne Wengård

201.- Hjälp utan hormoner med Yvonne Wengström

Cancerbehandling och klimakteriebesvär hör ofta ihop och ger samma problem. Många kvinnor kämpar med bröstcancer eller har gått igenom det. Alla känner vi någon, kanske har du haft det, är mitt under behandling eller känner dig lämnad åt ditt eget   efter att ha blivit friskförklarad.

Även om man inte kommit i klimakteriet innan man börjar en cancerbehandling, leder behandlingen ofta till att man hamnar i det, även om man inte har åldern inne. Detta ställer till det ytterligare förutom de symptom man får av själva behandlinge

Vissa av de cancer-mediciner man får gör så att symptomen blir kraftigare än i klimakteriet. För en del går symptomen av behandlingen över men inte för alla. Har man mycket biverkningar kan dessa vara under mycket lång tid. Läkemedel fungerar då inte utan man måste hitta andra medel. Här kan fysisk aktivitet och träning ge en avgörande hjälp.

I det här avsnittet får vi höra om forskning som är relevant och intressant för alla kvinnor som känner av sitt klimakterium, oavsett om vi tvingats in i det eller om det kommer naturligt.

Yvonne Wengström är professor på Karolinska Institutet i Solna och arbetar med livsstilshälsa och omvårdnad, hon är ansvarig för en studie där man funnit att träning under och efter en pågående cellgiftsbehandling är något vården absolut bör rekommendera. Vilken typ av träning talar vi om, på vilken nivå och vad kan vi förvänta oss i form av effekter?

Lyssna på avsnittet

Länkar

Läs hela studien OptiTrain som Yvonne Wengström ansvarat för

Webinarierna som Yvonne Wengström berättar om

Stöd för dig som går eller gått igenom cancerbehandling finns på Cancerrehabfondens hemsida och på Cancerfondens hemsida

Läs om  det nationella vårdprogram för bröstcancerpatienter som alla har rätt att ta del av

Titta på eventet – Att vara ung med bröstcancer – med bla.  Yvonne Wengström och Åsa Melin var med

Lyssna på fler avsnitt om bröstcancer både ur patient-, forskning- och vårdperspektiv: avsnitt 40 med Blossom Titon, avsnitt 76 med Sofia Lann som kom in i ett för tidigt klimakterium pga sin bröstcancer och avsnitt 77 med onkologerna Sara Margolin och Per Hall