Bättre klimakterievård

 

bättre klimakterievård christina strååt

205.- Bättre vård för klimakteriebesvär med Christina Strååt

Hur får vi en bättre klimakterievård? Första steget är att kartlägga situationen idag. Med syftet att förbättra vården har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att reda ut hur vårderbjudandet kring behandling av klimakteriebesvär ser ut i landet. Detta berättar Socialstyrelsens ansvariga utredare, Christina Strååt i avsnittet.

Av de 2 000 kvinnor som ingick i studien anser endast 10 % sig ha haft goda kunskaper om klimakteriet. Ända upptill 30 % anser sig ha haft dåliga kunskaper. Varför är det fortfarande så 2021? Stort behov av upplysning!

När man listar de problem man har kommer vallningar och svettningar så klart högt på listan. Men sömnproblem, trötthet, nedstämdhet, depression och psykisk trötthet upplevs av många tillsammans med sexuella besvär. Således varierar behovet av behandlingserbjudande mycket.

Det är också stora skillnader mellan de behandlingsformer de olika regionerna erbjuder. I vissa regioner är det bara 10% av vårdcentralerna som förskriver hormonläkemedel. I andra ända upp till 70 %. Inställningen till att förskriva hormonläkemedel skiftar alltså mycket. Någon enhetlig linje finns inte. Igen, det beror på var du bor.

På samma sätt är behandlingserbjudandet mycket olika mellan vårdcentralerna. Mycket kanske beroende på den speciella expertis som råkar finnas just där. Det är alltså långt ifrån säkert att den behandling man vill ha är den som erbjuds vid ens vårdcentral.

Ett intressant resultat av undersökningen för att få bättre klimakterievård är att både allmänläkare och gynekologer över lag känner sig bekväma med sin kompetens att behandla klimakteriefrågor. Det är bara barnmorskor som uttrycker en viss osäkerhet. Intressant mot bakgrund av att många som vi samtalat med i Klimakteriepodden uttryckt en tveksamhet vad gäller den generella kunskapsuppdateringen inom skrået…

Lyssna på avsnittet

Länkar

Utredningen Vård och behandling vid klimakteriebesvär

Lyssna på avsnitt 129 med Socialstyrelsen där vi talar om den första delen av utredningen som handlar läkemedelsförskrivning hos kvinnor mellan 45-60 år.