Nya gynekologer

nya gynekologer hedvig engberg golbarg vesterlund
199.- Nya gynekologer med Hedvig Engberg & Golbarg Vesterlund

Hur ser det ut med kunskapen och inställningen till klimakteriet hos den nya generationen gynekologer? Det tar vi reda på i det här avsnittet med två nyblivna specialister. Vi får veta hur utbildningens ser ut, hur den är uppbyggd och hur verkligheten ser ut.

Kompetensen idag är stor – men smal! Specialiseringen är långt gången vilket ger en risk för ”stuprörskompetens”. Om den gynekolog du vänder dig till är otroligt duktig på bäckenbottenkirurgi men inte arbetat mycket med klimakteriesymptom och det är det du lider av, är det inte säkert att du blir mycket hjälpt.

Om man inte är nöjd med den läkare man hamnar hos finns det åtminstone teoretiskt en möjlighet att söka sig till någon annan. Teoretiskt, för hur många vågar och kan ifrågasätta en läkare med lång klinisk erfarenhet. Dessutom, bor man inte i en storstad är det långt ifrån säkert att det överhuvudtaget finns ett alternativ.

Tidspress är också en utmaning eftersom läkare och patient skall förstå varandra under en ganska kort tid.

Bördan på allmänläkarna blir större och större. Kanske alltför stor.

Den medicinska kompetensen i Sverige är mycket hög. Den medicinska organisationen däremot är inte optimal. Man bör vara en aktiv patient men hur blir man en sådan? Välkommen till ett avsnitt som kan ge dig en hel del tankar inför nästa läkarmöte.

Lyssna på avsnittet

Länkar

I avsnittet nämns digital klimakterievård och företaget Womni. Läs mer

I avsnittet nämnde Hedvig Engberg www.viss.nu som är en sida läkare använder i Region Stockholm som kunskapsunderlag för bland annat klimakterievård.

SFOGs riktlinjer är mycket viktiga för vården och behandling av klimakteriebesvär.

Har du inte lyssnat på avsnitt 194, Hälsovård med Lena Rindner, så gör det