Universalmedicin

universalmedicin carl johan sundberg

195.- Universalmedicin med Carl Johan Sundberg

Det kan upplevas som tjatigt med ständigt lovordande av träning och fysisk aktivitet. Men fysisk aktivitet är en universalmedicin! Profesor Carl Johan Sundberg på Karolinska forskar om hur vår kropp uppfattar och tolkar vad den upplever när vi är aktiva fysiskt. Och hur den reagerar. Här spelar våra gener och arvsanlag en avgörande roll.

Fysisk aktivitet har positiva effekter på ett 50-tal olika områden: reglering av blodsockret, blodtryck, hjärt- och kärlsystemet, syreupptagningsförmåga, skydd mot demens och många andra.  Därför är det en ”universalmedicin” i motsats till ”normala” mediciner som endast siktar in sig på en uppgift.

Det är viktigt att veta att beroende på arvsanlag svarar man olika på träning. En del förbättrar drastiskt blodtrycket men får liten effekt på vikten. Andra får stark effekt på hjärt- och kärlsystemet men mindre på regleringen av blodsockernivåerna. Men alla får förbättringar!. Man får därför inte sluta om man själv har fokus på att gå ner i vikt och inget händer på vågen. Det har garanterat hänt andra positiva saker i kroppen. Kanske har du undvikit att få diabetes om några år.

Carl Johan Sundberg vill inte rangordna de olika effekterna. Den viktigaste är ändå att välbefinnandet och livskvaliteten alltid blir bättre.

Speciellt för kvinnor som närmar sig menopausen och där östrogenhalten sjunker är det viktigt att behålla muskelmassan. För låg muskelmassa får ett stort antal negativa konsekvenser. Bla. då muskelmassan har flera metabola uppgifter. Den tar hand om socker/glycos och blodfetter och fungerar som en ”dammsugare”. Har man för låg muskelmassa finns risk för diabetes men också andra negativa konsekvenser.

Många kvinnor har mött läkare och vårdpersonal inom primärvården som helt enkelt inte är uppdaterade om den senaste forskningen.

Det finns flera orsaker men några är säkert okunskap hos vårdgivaren om levnadsvanor, intresse och läkarutbildningen som mer fokuserar på de traditionella medicinska områden än preventiva åtgärder. Samtidigt är det nog en systemfråga. Finansieringssystemen för preventiv vård och friskvård är inte på plats.

Det tar tid för nya metoder att sjunka in och användas. Faktiskt i snitt 17 år.

Lyssna på avsnittet

Länkar

En del av forskningen Carl Johan Sundberg talar om i avsnittet är väldigt intressant. Läs mer om epigenetikens betydelse för träning

Och forskning som stöder träningens effekter för att undvika att dö i förtid

Avsnitt 173 med Kerstin Brismar som handlar om hur vi skapar förutsättningar för att leva länge och väl