Varför mår jag inte bra?

Under förklimakteriet, som är perioden före den verkliga övergångsåldern (menopaus), kommer oftast smygande på. Några av de vanligaste symptomen är:

Humörförändringar: Kvinnor kan uppleva allt från lindriga humörsvängningar till mer allvarliga depressioner.

Sömnstörningar: Många kvinnor har svårt att sova bra under denna period på grund av nattliga värmevallningar och allmän obehag.

Värmevallningar och nattsvettningar: Detta är ett av de vanligaste symptomen och kan vara mycket obehagligt. Kvinnor kan plötsligt känna sig väldigt varma, svettiga och rastlösa.

Oregelbundna menstruationscykler: Det kan vara vanligt att ha längre eller kortare cykler och att ha mellanblödningar.

Vaginal torrhet: Under förklimakteriet kan kvinnor uppleva minskad vaginal sekretion och torrhet, vilket kan leda till smärta vid samlag.

Ökad risk för urinvägsinfektioner: Eftersom skeden kan bli torrare under förklimakteriet, kan det öka risken för urinvägsinfektioner.

Du kan höra mer i dessa avsnitt

förklimakteriet östrogendominans hilde löfqvist