Symptom

Under förklimakteriet, som är perioden före den verkliga övergångsåldern (menopaus), kan kvinnor uppleva en rad olika symptom. Några av de vanligaste symptomen är:

Sömnstörningar: Många kvinnor har svårt att sova bra under denna period på grund av nattliga värmevallningar och allmän obehag.

Humörförändringar: Kvinnor kan uppleva allt från lindriga humörsvängningar till mer allvarliga depressioner.

Oregelbundna menstruationscykler: Det kan vara vanligt att ha längre eller kortare cykler och att ha mellanblödningar.

Värmevallningar och nattsvettningar: Detta är ett av de vanligaste symptomen och kan vara mycket obehagligt. Kvinnor kan plötsligt känna sig väldigt varma, svettiga och rastlösa.

Vaginal torrhet: Under förklimakteriet kan kvinnor uppleva minskad vaginal sekretion och torrhet, vilket kan leda till smärta vid samlag.

Ökad risk för urinvägsinfektioner: Eftersom skeden kan bli torrare under förklimakteriet, kan det öka risken för urinvägsinfektioner.

Det är viktigt att notera att kvinnor kan uppleva alla eller några av dessa symptom i varierande grad och intensitet. Om symptomen är allvarliga eller påverkar ditt dagliga liv på ett negativt sätt, bör du rådfråga din läkare för att diskutera

Du kan höra mer om detta i avsnitten: