Ayurveda mot klimakteriebesvär

ayurveda ulrica norberg

163.- Ayurveda med Ulrica Norberg

Kan det finnas hjälp i ayurveda mot klimakteriebesvär? Tänk om vi kan ta till oss mer av den kunskap som finns i den österländska medicinen och kulturen? Det finns mycket kloka tankar om kvinnan, våra cykler och livsfaser som vi kan ha nytta av för ett mer balanserat liv. Och just balansen är det många av oss saknar i åren kring klimakteriet. Att hamna i obalans får konsekvenser på våra olika system och deras inbördes kommunikation. Här får du lära dig hur du kan återskapa balans med naturliga verktyg och metoder för de olika faserna. Ulrica Norberg är uppskattad andningcoach, yogaläarare, journalist och författare med stor kroppskunskap och bred kunskapsbas som generöst delar med sig i det här avsnittet. Hon undrar om vi kan se klimakteriet mindre problematiskt och mer som en resurs och tillgång ur ett friskhetsperspektiv. Har vi bortprioriterat vår biologi och behandlar oss själva som små spelpjäser i ett liv där du inte längre har kontroll?

Lyssna på avsnittet

Läs mer om Ulrica Norberg och hennes böcker

Missa inte heller Ulrica i avsnitt 158 och avsnitt 12 med Eva Forsberg-Schinkler som också talar om ayurveda. Sofie Ringsten i avsnitt 128 talar om kinesisk medicin som har flera nära kopplingar till ayurveda.

Tillbaka